ครรภ์แฝด ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง

02 March 2012
728 view


ศูนย์วิจัยมะเร็ง (The Imperial Cancer Research Fund) ได้ทำการศึกษาโดยติดตามคุณแม่ชาวสวีเดน พบว่า คุณแม่ที่มีลูกแฝดมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคุณแม่ที่มีลูกคนเดียวถึง 1 ใน 3 และดร.ไมค์ เมอร์ฟี (Dr.Mike Murphy) ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยของออกฟอร์ด (The General Practice Research Group in Oxford) บอกว่า คุณแม่ที่อายุมากว่า 50 ปี และมีลูกแฝดมีอัตราการเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าคุณแม่ที่มีลูกคนเดียวถึงร้อยละ 29 เหตุผลหนึ่ง น่าจะมาจาการที่มีลูกแฝดทำให้ฮอร์โมนหลั่งออกมามากกว่าปกติในอนาคตคงจะสามารถหาทางศึกษาถึงสาเหตุได้ งานนี้คุณแม่ที่มีลูกแฝด ยิ้มเลยซิคะ