การตรวจปัสสาวะเพื่อหาอาการ Down Syndromeในครรภ์

07 March 2012
574 view

นักวิจัยจากYaleUniversityได้ทดลองนำปัสสาวะของหญิงมีครรภ์มาตรวจหาอาการ Down Syndromeที่อาจเกิดกับทารก โดยนักวิจัยกลุ่มนี้ หวังว่าจะสามารถหา Hyperglycosylated HCG ได้จากตัวอย่างของปัสสาวะโดยไม่ต้องอาศัยการเจาะเลือด และถ้าสามารถหาได้ผลทดสอบอาจจะแม่นยำกว่าการทำ Screening Test

สำหรับการทดสอบที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนั้น จะต้องนำหญิงมีครรภ์มา Screen หาความเป็นไปได้ในความผิดปกติจาก Down Syndrome จากนั้นจะต้องทดสอบในขึ้นที่สองด้วยการทำAmniocentesis คือการเจาะถุงน้ำคร่ำขณะตั้งครรภ์ เพื่อความแม่นยในการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ อาการ Down Syndrome ที่เกิดกับเด็กทารกนั้น สร้าความหนักใจให้กับครอบครัวมากเป็นอันดับต้น ๆ อีกทั้งปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างมากคือ เด็กทารกแรกเกิด ๗๐๐ คนจะมีอาการ Down Syndrom เสีย 1คน โดยเด็กที่เป็น Down Syndrome นั้น จะมีโครโมโซมเกิน1 โครโมโซม การทดสอบครั้งล่าสุดนั้นให้ผลแม่นยำกว่าการตรวจเลือด Dr. Maurice Mahoney และ Dr. RayBahado-Singh แห่ง Yale บอกว่า พวกเขาได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจปัสสาวะเพื่อค้นหาความผิดปกติจาก Down Syndrome โดยได้ทดลองกับหญิงตั้งครรภ์จำนวน ๑๐,๐๐๐ คนโดยผู้ที่เข้าร่วมการทดลองนั้นจะต้องผ่านการตรวจ Ultrasound ตรวจเลือด ที่เรียกว่า Blood Screening รวมทั้งวิธีใหม่ก็คือการตรวจปัสสาวะ หรือUrine Screening เพื่อนำผลที่ได้จากการตรวจ แต่ละอย่างมาเปรียบเทียบกันการทดลองโดยการตรวจปัสสาวะนั้น ได้ทำที่ Yale ในขณะที่ Quest Diagnostics แห่งมลรัฐ New Jersey เป็นผู้ติดตามผล และพบว่า ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจำนวนครึ่งหนึ่ง ที่ทาง Quest Diagnostics ดูแลอยู่นั้น ได้ทารกที่เป็นไปตามที่ Yale ได้ให้ข้อมูลจากกาทดสอบไว้ แต่สำหรับในภาพรวมแล้ว ได้ข้อมูลที่สรุปได้ว่า การตรวจหาอาการ Down Syndrome จากปัสสาวะ ให้ผลถูกต้องร้อยละ 40ในขณะที่การทดสอบจากเลือดนั้น มีความผิดพลาดประมาณร้อยละ 40

บทความที่เกี่ยวข้อง