กรมควบคุมโรค เผยเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกาต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่เพียง 33 ราย เมื่อเทียบกับไข้เลือดออกที่พบเกือบ 1,500 ราย

17 November 2016
1211 view
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) พบว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาติดเชื้อใหม่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม และเพชรบุรี ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ เพราะช่วงนี้ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกและมีน้ำขัง ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจำนวนมากและอาจพบผู้ป่วยในพื้นที่อื่นๆ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข    มีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน และมีระบบการตรวจที่แม่นยำและส่งตัวอย่างตรวจมากขึ้น ทำให้การตรวจจับโรคติดเชื้อไวรัสซิกาครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ที่ยังไม่เคยพบผู้ป่วยด้วย
         
ทั้งนี้  กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่  ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างเข้มข้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรของยุงลายพาหะนำโรคดังกล่าว  นอกจากนี้  ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าโรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ไม่ต้องกลัวหรือรังเกียจผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพราะปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสซิกายังไม่มีรายงานการติดต่อจากการสัมผัส และไม่สามารถติดต่อทางลมหายใจ ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ สำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนในทุกพื้นที่นั้น ควรป้องกันไม่ให้ยุงกัด ทายากันยุง หรือผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองไว้อย่างชัดเจน ตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย และติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 
         
นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา(4-11 พ.ย. 2559) พบผู้ป่วยรายใหม่ 33 ราย กระจายใน 12 จังหวัด โดยพื้นที่ติดเชื้อใหม่ 2 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม และเพชรบุรี  ซึ่งจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์มีความใกล้เคียงกันและสามารถควบคุมโรคได้ โดยพบผู้ป่วยบางอำเภอ บางจังหวัดเท่านั้น  ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 11 พ.ย. 2559  พบผู้ป่วยสะสม 686 ราย ซึ่งเกือบทั้งหมดหายเป็นปกติแล้ว ส่วนการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นั้น ในขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 68 ราย คลอดแล้ว 21 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ ซึ่งทุกรายจะมีการติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าจะคลอด

         
ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย 54,008 ราย เสียชีวิต 51 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ สงขลา ปัตตานี พัทลุง แม่ฮ่องสอน และนราธิวาส ตามลำดับ ล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยรายใหม่ 1,446 ราย  สำหรับโรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีจำนวนผู้ป่วย 16 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต
         
สำหรับคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงของหญิงตั้งครรภ์ นั้น ขอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลงที่มีการขึ้นทะเบียนรับรองไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากได้รับการประเมินด้านประสิทธิภาพแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ไล่แมลงชนิดสารธรรมชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากความไม่ชัดเจนของข้อมูลด้านประสิทธิภาพ  ซึ่งหลักการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีระยะเวลาการออกฤทธิ์ไม่เท่ากัน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ถี่เกินไป  รวมถึงไม่ควรใช้บริเวณผิวหนังส่วนที่มีเสื้อผ้าปกคลุมไว้แล้ว  กรณีใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์กันแดด  ควรทาผลิตภัณฑ์กันแดดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
         
อาการของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ส่วนใหญ่อาการของโรคไม่รุนแรง และส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการที่พบบ่อย ได้แก่ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ จะมีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีหลักฐานทางระบาดวิทยาที่บ่งชี้ว่าอาจสัมพันธ์กับอาการศีรษะเล็กในทารกแรกเกิด อาการจะทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน  หากอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์โดยเร็ว ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
 

ข้อมูลจาก : สำนักระบาดวิทยา / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559