นมแพะพลังคูณสองเพื่อภูมิต้านที่ดีจากภายในสู่ภายนอก

09 December 2016
2223 view

 สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้กับลูกน้อย สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการรอบด้าน ขึ้นอยู่กับการบริโภค และการที่ร่างกายของเด็กได้รับสารอาหารจำเป็นในการเสริมสร้างพัฒนาการไปพร้อมกัน สารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของลูกน้อยมีมากมาย โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของสมอง เด็กต้องการโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ เลือด และฮอร์โมนต่าง ๆ ประมาณวันละ 2.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หากเด็กได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับสมอง ส่งผลให้เซลล์สมองมีขนาดเล็กกว่าปกติ ทำให้มีผลเสียต่อสติปัญญาของเด็ก ถึงแม้ว่าเมื่อโตขึ้นเด็กจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพื่อชดเชย ก็ไม่สามารถทำให้เซลล์สมองเพิ่มขึ้นได้ และสารอาหารที่เหมาะกับเด็กมากที่สุดก็คือโปรตีน CPP (Casein Phosphopeptides) และพรีไบโอติก (Prebiotic) เช่น อินนูลิน และโอลิโกฟรุกโตน ซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ซึ่งพบมากในนมแพะ

 เรามาทำความรู้จักกับสารอาหารทั้ง 2 ชนิดกัน

โปรตีนนุ่ม (CPP หรือ Casein Phosphopeptides)
โปรตีนนุ่ม หรือที่รู้จักกันในชื่อ “CPP (Casein Phosphopeptides)” เป็นโปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ที่ดีให้กับลูกน้อย ช่วยเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญต่อร่างกาย อย่างเช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และสังกะสี เข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ ร่างกายสามารถนำมาใช้ได้ทันที

คุณลักษณะของโปรตีนในนมแพะ

ในช่วง 1 ขวบแรกของเด็กเล็ก ระบบการย่อย และการดูดซึมยังไม่สมบรูณ์ จึงส่งผลให้กระบวนการย่อย และการดูดซึมโปรตีนในนมทำได้ยาก โปรตีนที่ดีจึงต้องเป็นโปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย อย่างโปรตีน CPP หรือ Casein Phospopeptides ในนมแพะเองก็มีโปรตีน CPP ซึ่งเป็นโปรตีนนุ่ม ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ และช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สำคัญต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยได้อีกด้วย
นมแพะเป็นนมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาน้ำนมแพะให้เป็นนมแพะผง สำหรับเลี้ยงเด็กทารก หรือเด็กเล็ก นมแพะชนิดผงมีอยู่หลายสูตรด้วยกันซึ่งจะแตกต่างกันที่ระดับสารอาหารและโปรตีนในแต่ละช่วงวัย เช่น นมแพะสูตร 1 อาหารทารก เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี (Infant Formula) นมแพะสูตร 2 สูตรต่อเนื่อง (Follow on Formula) เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี และนมแพะสูตร 3 เครื่องดื่มนมแพะ ดังนั้นนมแพะจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับพ่อและแม่ ที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้สมวัย เนื่องจากนมแพะอุดมไปด้วยโภชนาการทางอาหารสูงครบถ้วน และโปรตีนที่ก่อให้เกิดการแพ้ที่เรียกว่า “เบต้าแลคโตกลอบูลิน” ในปริมาณต่ำ ทำให้เกิดโอกาสแพ้น้อย
ดังนั้นคุณแม่ควรให้ลูกดื่มนมแพะอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในระยะยาวนั่นเอง

 พรีไบโอติก (Prebiotic)

พรีไบโอติก (Prebiotic) เป็นใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อย และไม่ถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร ทั้งในส่วนของกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก แต่พรีไบโอติกนี้จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียภายในลำไส้ใหญ่ โดยจะกระตุ้นการทำงาน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ชนิดของพรีไบโอติกในนมแม่ คือ โอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) ที่เป็นส่วนประกอบของน้ำนมที่มีปริมาณสูงเป็นอันดับ 3 รองจากน้ำตาลแลคโตส และไขมัน เพราะเหตุนี้ลูกน้อยจึงควรได้รับนมแม่อย่างน้อยที่สุด 6 เดือน 

ในนมแพะเองก็มีพรีไบโอติก ชนิด Oligosaccharide เช่น Inulin และ Oligofructose อยู่ประมาณ 250 – 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมากกว่านมวัว 4-5 เท่า และเป็นแบบเดียวกับนมแม่จึงช่วยป้องกันการติดเชื้อ การอักเสบในทางเดินอาหาร รวมถึงช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และลดปัญหาท้องผูกได้อีกด้วย

ความสำคัญของสารพรีไบโอติก

พรีไบโอติก ชนิด Oligosaccharide เช่น Inulin และ Oligofructose มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก โดยจะกระตุ้นการทำงาน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพ อย่างเช่น แล็กโทบาซิลลัส (LACTOBACILLUS) และไบฟิโด แบคทีเรีย (BIFIDOBACTERIA) จึงช่วยปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ลดการอักเสบบริเวณลำไส้ ทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างเป็นปกติ ที่สำคัญช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ และช่วยเสริมสร้างการพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเด็กได้เป็นอย่างดี 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับนมแพะ

 การวิจัยของ DG ADVANCE GOLD พบว่า น้ำนมแพะมีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของทารก เทียบเท่ากับนมผงทั่วไป ซึ่งความพึงพอใจของคุณแม่ ในการยอมรับนมแพะ ก็คือ การสังเกตจำนวนครั้งในการขับถ่ายอุจจาระ ซึ่งควรมีจำนวนใกล้เคียงกับทารกที่ได้รับนมแม่ ผลการศึกษาทารกในช่วง 4 เดือนแรกหลังคลอดพบว่า คุณแม่มีความพึงพอใจในนมแพะ ถึง 73% ในขณะที่ความพึงพอใจในนมวัวอยู่ที่ 60% ทำให้เห็นได้ว่า นมแพะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบผลเลือด สามารถชี้วัดสภาวะทางโภชนาการได้ จากผลการตรวจเลือดของเด็กทารกอายุ 4 เดือน พบว่า ค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด (Blood Urea nitrogen) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึงระดับของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายโปรตีน และการคั่งค้างของสารนี้ในกระแสเลือด หากไตทำงานแย่ลงจะทำให้ค่านี้อยู่ในระดับสูง การศึกษาเรื่องดังกล่าว พบว่า ทารกที่มีค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือดสูง อาจส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังในอนาคตได้ โดยผลการทดสอบเลือดในครั้งนี้ พบว่า ทารกที่ได้รับนมแพะมีค่า ยูเรียโตรเจนในเลือดต่ำกว่าทารกที่ได้รับนมวัว

ผลสรุปการวิจัยข้างต้น

คุณจะเห็นได้ว่า นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ธรรมชาติให้มาเพื่อเลี้ยงทารกให้มีสุขภาพดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายดีเพียงใดก็ตาม แต่คุณแม่ก็มีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมองหาทางเลือกใหม่ เพื่อให้การดูแลทารกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ และความสามารถของนมแพะผง ที่ช่วยในการเจริญเติบโตทางร่างกาย และทางด้านพัฒนาการต่าง ๆ ส่งผลให้ DG ADVANCE GOLD เป็นทางเลือกสำหรับคุณแม่ที่ต้องการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ไปพร้อมกับเสริมสร้างพัฒนาการให้สมวัย

หากคุณแม่มีปัญหาในส่วนของโภชนาการ หรือสารอาหารสำหรับลูกน้อย หรือมีปัญหาเรื่องของน้ำนม ไม่รู้จะเริ่มต้นเลือกนมให้ลูกอย่างไร สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์โภชนาการนมแพะ 02-683- 3394-6 หรือ 02-8812488 (วันและเวลาทำการ) 1800-29- 3838 (ฟรีเฉพาะเบอร์บ้านและระบบทรู) ด้วยที่นี่จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์มากมาย และข้อมูลเกี่ยวกับ Natural Genius สร้างพัฒนาการความฉลาดได้ด้วยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อยนั่นเอง