การได้ยินของทารก เริ่มเมื่อไหร่ เสริมสร้างพัฒนาการอย่างไรดี

09 July 2012
15812 view

การได้ยินของทารก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การได้ยินของทารก

การได้ยินของทารก จะเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องได้ 5-6 เดือน แต่การได้ยินของเขาจะเป็นการรับรู้เสียงในรูปการสั่นสะเทือนผ่านวัตถุหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นผิวหนังของคุณแม่ มดลูกและน้ำคร่ำ ไม่เหมือนกับการได้ยินของเราที่รับรู้คลื่นเสียงผ่านอากาศ

การได้ยินของทารกแรกเกิด

เมื่อคลอดออกมาลูกรักจะได้ยินเสียงตั้งแต่แรกเกิด แต่ยังไม่สามารถหันหาต้นกำเนิดของเสียงได้ และลูกยังไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากที่ไหนและเป็นเสียงอะไร เมื่อลูกอายุเริ่มเข้า 3 เดือน ลูกถึงจะเริ่มหาต้นกำเนิดของเสียง เริ่มแยกเสียงคนที่คุ้นเคย เริ่มเรียนรู้ว่าเสียงนั่นเป็นเสียงแม่หรือเสียงพ่อ แต่ก็ยังหันหาเสียงไม่ได้เพราะคอยังไม่แข็งพอ เมื่อเริ่มเข้า 6 เดือน ลูกจะเริ่มมองหาต้นกำเนิดของเสียงว่ามาจากด้านไหน โดยการหันคอตามเสียงที่ได้ยินด้านซ้าย-ขวา แต่ก็ยังหันหาเสียงจากด้านบนและล่างไม่ได้ เมื่อย่างเข้า 9 เดือน ลูกจะเริ่มหันหาเสียงได้ทุกทิศทางซ้าย-ขวา และบน-ล่าง เริ่มพัฒนาด้านความชัดเจนในการได้ยินอย่างเต็มที่เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางภาษาต่อไป

การกระตุ้นการได้ยินของทารก

การที่คุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับลูกบ่อยๆ ร้องเพลงกล่อมกล่อมลูก เปิดเพลงให้ลูกฟังจะเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการได้ยินของลูกได้เป็นอย่างดี หรือคุณแม่อาจลองหาของเล่นที่ส่งเสียงดังกรุ๋งกริ๋งให้เขาจับเล่น และการนอน เด็กควรได้นอนในห้องเงียบๆ ไม่มีเสียงรบกวน เพื่อหัดให้แยกแยะความแตกต่างระหว่างการมีเสียงและความเงียบ ที่สำคัญ คุณแม่ไม่ควรกระตุ้นลูกด้วยเสียงที่อึกทึกครึกโครม หรือการเปิดทีวี วิทยุตลอดเวลา ไม่ควรสร้างบรรยากาศให้มีหลายเสียงพร้อมๆ เพราะเป็นการกระตุ้นการได้ยินของลูกที่ไม่ถูกต้อง

คุณแม่ควรติดตามพัฒนาการของลูกอย่างต่อเนื่องโดยต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ควรเช็คพัฒนาการของลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบความผิดปกติ หรือสงสัยว่าลูกมีพัฒนาการที่ล่าช้า ควรรีบพาลูกไปพบแพทย์เพื่อเช็คและตรวจสอบพัฒนาการของลูกค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ภาวะโภชนาการของแม่ตั้งครรภ์

2.ยาบำรุงครรภ์ เพื่อบำรุงให้ลูกแข็งแรง

3.อาหารต้องห้ามสำหรับแม่ตั้งครรภ์

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง