จำเป็นต้องตรวจโครโมโซมของลูกน้อยในครรภ์ทุกรายหรือไม่

06 August 2012
1556 view

คุณแม่บางท่านอาจจะเคยได้ยินถึงเรื่องการตรวจโครโมโซมของลูกน้อยในครรภ์ สงสัยหรือไม่ว่าทำไมคุณแม่บางท่านจึงต้องตรวจโครโมโซมของลูกน้อย จริงๆแล้ว ในคุณแม่ที่ปกติทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจโครโมโซมของลูกน้อย โดยทั่วไปแพทย์จะประเมินถึงความเสี่ยงที่ลูกน้อยในครรภ์จะมีโครโมโซมผิดปกติ และคุณแม่บางท่านที่มีความเสี่ยงนี้จะได้รับคำแนะนำให้ตรวจโครโมโซมของลูกน้อย ซึ่งการตรวจนี้ทำได้หลายวิธีไม่ว่า จะเป็นการเจาะตรวจเนื้อรกบางส่วน, การเจาะน้ำคร่ำ, หรือการตรวจเลือดจากสายสะดือลูกน้อยในครรภ์ รายละเอียดของการตรวจแต่ละวิธีนั้น คุณแม่สามารถสอบถามแพทย์ที่ดูแลได้  ถึงตรงนี้ คุณแม่จะเห็นว่าการฝากครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณที่ตั้งครรภ์ ซึ่งในการฝากครรภ์แต่ละครั้งนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การฟังเสียงหัวใจลูกน้อยในครรภ์เท่านั้น หากแต่ยังมีรายละเอียดมากมายที่แพทย์จะต้องตรวจประเมิน และให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับคุณแม่ แน่นอนว่าคุณแม่ทุกท่านคงปรารถนาที่จะให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติ ปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดๆ และให้กำเนิดลูกน้อยที่สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นคุณแม่ควรจะเริ่มต้นด้วยการฝากครรภ์ที่ดีเพื่อผลลัพธ์ดังที่ตั้งใจไว้