3 STEPชีวิต BABY ที่แม่ต้องรู้

05 November 2017
2102 view

3 STEP ชีวิต BABY

การเลี้ยงลูก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ เพราะการมีลูกเป็นจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ควรปฏิบัติ คือ การใส่ใจดูแล และกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้กับลูกน้อยไปพร้อมกัน ทั้งทางด้านร่างกาย ทางด้านการสื่อสาร ทางด้านสมอง และทางด้านอารมณ์ ควรมีการกระตุ้นพัฒนาการให้เหมาะสมกับวัย Mama Expert นำ 3 STEPชีวิต BABY ที่แม่ต้องรู้ มาฝากให้คุณแม่ทุกบ้านได้ติดตามพัฒนาการของเจ้าตัวน้อย เพื่อการเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการต่อไป ดังนี้

3 STEPชีวิต BABY ที่แม่ต้องรู้


สเตปที่ 1 : เริ่มชันคอสู่การพลิกตัวและคืบ
สเตปที่ 2 : จากการนั่ง สู่การคลาน
สเตปที่ 3 : จากการใช้มือ สู่การเดิน

STEP ที่ 1 เริ่มชันคอสู่การพลิกตัวและคืบ


สเตปที่ 1 : เริ่มชันคอสู่การพลิกตัวและคืบ
เริ่มชันคอ : ทารกแรกเกิดจะไม่มีกำลังกล้ามเนื้อมากนัก จึงต้องมีการประคองศีรษะของลูกน้อยวัยทารกให้ดีในขณะที่ยกหรืออุ้ม แขนของทารกจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่ปราศจากการควบคุม เมื่อลูกอายุ 1 เดือน กล้ามเนื้อของลูกจะเติบโตแข็งแรงขึ้น จะสามารถชันคอได้นานขึ้น จะมีการโบกแขนและปั่นจักรยานกลางอากาศด้วยขา เมื่อลูกอายุ 2 เดือน สามารถชันคอได้ 2-3 วินาที หลังจะตรงขึ้นเมื่ออยู่ในท่านั่งแม้ว่าจะยังนั่งด้วยตัวเองไม่ได้ เมื่อนอนคว่ำจะสามารถยกศีรษะขึ้นและแอ่นหลังได้ แต่ยังไม่สามารถกลิ้งตัวหรือใช้แขนยันพื้นได้

เริ่มพลิกตัวและคืบ : อายุ 3 เดือน กล้ามเนื้อคอและหลังกำลังจะยืด สามารถชันคอ 2-3 นาที และนั่งโดยมีการประคอง เป็นระยะเวลานานขึ้นได้ ศีรษะและหลังตรง เด็กช่วงวัยนี้จะชอบนั่งมากกว่านอน เมื่อลูกนอนคว่ำลูกจะยกศีรษะขึ้นจากพื้น ลูกจะเริ่มกลิ้งตัวได้โดยกลิ้งจากนอนคว่ำเป็นตะแคงแล้วกลับมาคว่ำอีกครั้ง เมื่อลูกอายุ 4-6 เดือน จะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น เริ่มกลิ้งจากการนอนหงายเป็นนอนคว่ำได้ สามารถชันคอได้โดยไม่ต้องประคอง สามารถเคลื่อนที่ไปมาบนพื้นได้โดยการกลิ้งหรือดันตัวเองไปข้างหน้า ถึงจะเริ่มเคลื่อนที่ด้วยการ คุณแม่ควรดูแลความปลอดภัยของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด อาจใช้เบาะรองคลานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ

STEP ที่ 2 จากการนั้งสู่การคลาน

สเตปที่ 2 : จากการนั้งสู่การคลาน
จากการนั่งสู่การคลาน : เมื่อจับคว่ำแล้วชันคอขึ้นมองสิ่งรอบตัว แสดงว่าคอและศีรษะแข็งแรงพอเดือนที่ 4 เด็กจะใช้แขนพยุงตัวให้ชูศีรษะขึ้นได้ เดือนที่ 5 นั่งได้เองชั่วครู่ ซึ่งอาจล้มได้ ส่วนเดือนที่ 7-9 ลูกจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น สามารถนั่งหลังตรงได้โดยไม่ต้องประคอง พัฒนาการของลูกจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นอายุแห่งการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วทั้งการคลาน ดึงตัวขึ้นและอาจรวมถึงยืนเดินรอบเครื่องเรือน จำเป็นต้องป้องกันลูกจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ควรดูแลบ้านให้มีความปลอดภัย ในเดือนที่ 9-10 ลูกสามารถใช้เข่าได้ดี คลานขึ้นหน้า ถอยหลังได้ดี รู้จังหวะการใช้มือและเข่าเคลื่อนไหว ถ้าลูกใช้วิธีกระเถิบก้นถอยหลัง ข้ามขั้นไม่คลาน แต่ก้าวเดินเลย ไม่ถือว่าผิดปกตินะคะคุณแม่

STEP ที่ 3 จากการใช้มือ สู่การเดิน

สเตปที่ 3 : จากการใช้มือ สู่การเดิน

จากการใช้มือ : ในช่วง 2 เดือน ลูกจะมีการใช้กล้ามเนื้อมือ จะเริ่มกำสิ่งของ มีการกำมือมากกว่าแบ ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเรียนรู้ที่จะกำแล้วคลายมือออกได้ ในเดือนที่ 3 ตากับมือเริ่มทำงานประสานกัน มีการมองเห็นและจะเอื้อมหยิบจับ คว้า ปัดสิ่งของที่อยู่ตรงหน้า ช่วงเดือนที่ 4-8 สามารถจับของชิ้นใหญ่ๆได้ ส่วนของชิ้นเล็กๆยังไม่สามารถหยิบได้ เมื่อใดที่ฟันน้ำนมขึ้นจึงหยิบจับสิ่งของเข้าปาก และจะใช้มือคล่องและถนัดขึ้นช่วง 9-12 เดือน  คุณแม่สามารถสังเกตได้แล้วว่าลูกน้อยถนัดมือข้างไหน

สู่การเดิน : การที่เด็กเริ่มทำท่าโก้งโค้งยืดตัวขึ้นยืน และเมื่อทำได้สักพักเขาก็จะเข้าไปหาที่เกาะยืนต่อไป เพราะยังยืนเองตามลำพังไม่ได้ ลูกจะรู้จักใช้มือและแขนเหนี่ยวดึงตัวขึ้นยืนในเดือนที่ 8 เมื่อลูกเริ่มเกาะเครื่องเรือน ลูกจะเรียนรู้ในการเขยิบมือเพื่อเกาะพยุงในการเคลื่อนที่ได้เอง จะเรียนรู้การหย่อนตัวนั่ง ซึ่งคุณแม่สามารถช่วยลูกหัดหย่อนก้นลงนั่งจากท่ายืนได้โดยงอส่วนลำตัวด้านบน กับสะโพก โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย และวางน้ำหนักไปทางก้น เพื่อที่จะได้นั่งลงได้ โดยไม่หงายหลัง หรือเจ็บตัว ในเดือนที่ 11 ลูกจะแสดงการตั้งไข่ โดยลุกขึ้นยืน ด้วยการเกาะทุกสิ่ง เช่น ขาโต๊ะ ขาพ่อแม่ หรืออื่นๆ แล้วใช้พลังแขนดึงตัวเองให้ลุกยืนขึ้น พอเด็กยืนได้อย่างมั่นคงแล้ว จะก้าวเดิน วิ่ง กระโดดได้ดีในที่สุด และโปรดทราบพัฒนาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นรวดเร็วมากจนคุณแม่คาดไม่ถึงแน่นอนค่ะ

คุณพ่อคุณแม่อย่ามุ่งเน้นเพียงพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งของลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงพัฒนาการของลูกน้อยในทุกๆด้าน ต้องติดตาม ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม คุณธรรม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัยค่ะ

บทความแนะนำ

1.การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการสมวัย

2.พัฒนาการเด็ก8ด้าน

3.รวมเคล็ดลับการเลี้ยงลูกในทุกช่วงวัย

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team