วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

03 December 2017
13962 view

วัคซีน

วัคซีน มีความจำเป็นมากในการป้องกันโรค เพราะเด็กแรกเกิดไม่มีภูมิต้านทาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยวัคซีนมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ วัคซีนบังคับ หรือ Expanded Programme for Immunization (EPI ) เด็กจำเป็นต้องได้รับตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี โดยรวมทั้งสิ้น 6 ชนิด และวัคซีนเสริม เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี มีประโยชน์ในการป้องกันโรคเช่นกัน คุณพ่อคุณแม่สามารถดูรายละเอียดของวัคซีนในเด็กแต่ละชนิด ตารางวัคซีน2561 และแพคเกจวัคซีน2561 ได้ตามชื่อรายละเอียดด้านล่างค่ะ

วัคซีนบังคับ

วัคซีนบังคับ หมายถึง วัคซีนที่เด็กไทยทุกคนต้องได้รับ จำเป็นต้องฉีดทุกคนและครบทุกเข็ม แต่การฉีดต่างสถานที่ อาจมีชื่อวัคซีนที่แตกต่าง เนื่องจากมีหลากหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนชนิดนั้นๆ หากสงสัยคุณแม่ควรปรึกษาหรือสอบถามพยาบาลหรือกุมารแพทย์ มีดังต่อไปนี้

 1. วัคซีนป้องกันวัณโรค
 2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
 3. วัคซีน ป้องกัน3โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 4. วัคซีนป้องกันเชื้อโปลิโอ
 5. วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 6. วัคซีนป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน

วัคซีนเสริม/วัคซีนเผื่อเลือก

วัคซีนเสริม หมายถึง  วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี มีประโยชน์ในการป้องกันโรค แพทย์แนะนำให้ฉีดในเด็กทั่วไป แต่ไม่ได้อยู่ในแผนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ คุณพ่อคุณแม่จะพิจารณาให้ลูกฉีดหรือไม่ก็ได้  เพราะมีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบัน วัคซีนพิเศษได้พัฒนาโดยการรวมหลายๆวัคซีนในเข็มเดียว จึงเป็นข้อดีที่ว่าเจ็บครั้งเดียวได้ภูมิคุ้มกันหลายโรค

 1. วัคซีนเสริมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์
 2. วัคซีนเสริมป้องกันโปลิโอชนิดฉีด
 3. วัคซีนเสริมป้องกันเชื้อฮิบ
 4. วัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส
 5. วัคซีนเสริมป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 6. วัคซีนเสริมนป้องกันไอพีดี (หรือนิวโมคอคคัส คอนจูเกต)
 7. วัคซีนเสริมนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า
 8. วัคซีนเสริมไข้หวัดใหญ่
 9. วัคซีนเสริมไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา (เอชพีวี)มะเร็งปากมดลูก
 10. วัคซีนเสริมไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น
 11. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 12. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
 13. วัคซีนรวม

ตารางวัคซีน2561

ราคาวัคซีน

บทความที่เกี่ยวข้อง