บัตรประชาชนเด็ก เริ่มทำตอนกี่ขวบ ทำได้ที่ไหนบ้าง มีอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

25 June 2021
110800 view

บัตรประชาชนเด็ก

ปัจจุบันเด็กที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ ซึ่งต้องทำภายใน 60 วัน หลังจากครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับ ไม่เกิน 100 บาท แล้วบัตรประชาชนเด็กทำได้ที่ไหนบ้าง? ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง? Mamaexpert อัปเดตข้อมูลมาให้แล้วค่ะ 

ทำบัตรประชาชนเด็กต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ในการทำบัตรประชาชนครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำบัตรประชนเด็ก หรือ การทำบัตรประชาชนครั้งแรก มีดังนี้ (1)

 1. สูติบัตร หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 2. หากเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย และหากบิดา มารดาของเด็กเคยเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสุกล ต้องนำใบสำคัญมาแสดงด้วย
 3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
 4. กรณีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดามาแสดงด้วย หรือนำใบมรณบัตรของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถึงแก่กรรมไปแสดง
 5. การขอมีบัตรครั้งแรกเมื่ออายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ต้องนำเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1,2,3,4 และให้นำเจ้าบ้านและบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 2 คน ไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนและให้การรับรอง

บุคคลน่าเชื่อถือ หมายถึง “บุคคลใด ๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคงและมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็นญาติกันหรือไม่ก็ได้”

บัตรประชาชนเด็กสามารถทำได้ที่ไหน

ปัจจุบันการทำบัตรประชาชน สามารถทำได้นอกเขตได้แล้ว โดยยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ทุกจังหวัด ดังนั้น หากคุณพ่อคุณแม่สะดวกพาลูกไปทำบัตรประชาชนเด็กที่ไหน สามารถทำได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต, สำนักงานเทศบาล, สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง หรือที่ว่าการอำเภอ 

แต่!!! ตอนนี้ยิ่งสะดวกและตอบโจทย์กับคนที่มีเวลางานตรงกับเวลาราชการยิ่งขึ้นค่ะ เพราะมีการตั้งจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express Service) สามารถทำบัตรประชาชนได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) ได้แก่ 

 • สถานีรถไฟฟ้าสยาม (หน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน)
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
 • สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต 
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
 • สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-18.00 น.
 • สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.
 • สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่
  วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.
  วันเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น.

นอกจากนี้ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เช่น เกตเวย์เอกมัย, แฟชั่นไอส์แลนด์, ซีคอนบางแค, เดอะมอลล์บางแค, บิ๊กซี และ ห้างโรบินสันตามจังหวัดต่าง ๆ ก็มีจุดบริการทําบัตรประชาชนเช่นกันค่ะ 

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. เเจ้งเกิดลูกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
2. แจ้งเกิดในต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง แจ้งที่ไหนดี?
3. เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางสำหรับเด็ก

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง :

1. การทำบัตรประจำตัวประชาชน.เข้าถึงได้จาก http://www.bangkok.go.th/vadhana.[ค้นคว้าเมื่อ 25 มิถุนายน 2564]
2. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก.เข้าถึงได้จาก https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/.[ค้นคว้าเมื่อ 25 มิถุนายน 2564]
3. ทำบัตรประชาชน 2564 ทำที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?.เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2056217.[ค้นคว้าเมื่อ 25 มิถุนายน 2564]

***อัปเดตข้อมูลล่าสุด 25 มิถุนายน 2564