โฟร์โมสต์รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร

26 September 2019
293 view

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์นำโดย นายสุทธิพงศ์ ลาภอนันต์ และ นายสงกรานต์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา