ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

04 December 2021
11841 view

ฤกษ์คลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ไหน...ใครที่กำลังวางแผนจะคลอดบุตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บ้างยกมือขึ้น วันนี้ Mama Expert จัดฤกษ์คลอดดี ๆ มาให้แม่ ๆ เลือกอีกแล้ว วันไหนดี วันไหนเด่น เรามีมาบอกกันค่ะ

  • วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  ขึ้น 5 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (สมโณฤกษ์)

ผู้เกิดในสมโณฤกษ์  จะเป็นผู้รักสันติ รักสงบ ชอบหลักศาสนา ชอบของโบราณ ชอบศึกษาค้นคว้า ชอบศาสตร์อันลุ่มลึก มีความเป็นอัจฉริยะในตัวเอง ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมะในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์ 

  • วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  ขึ้น 7 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (มหัทธโนฤกษ์)

ผู้เกิดในมหัทธโนฤกษ์ เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบ ทำอะไรเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไป มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีศีลธรรมยุติธรรม มองโลกในแง่ดี ใจบุญ  เป็นตัวของตัวเองเป็นคนละเอียดชอบกลั่นกรอง เป็นนักปฏิบัติ เป็นคนโชคดี รูปร่างหน้าตาดี โดดเด่นด้านออกแบบ ศิลปะ ชีวิตสมบูรณ์สุข 

  • วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ขึ้น 13 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (ราชาฤกษ์)

ผู้เกิดในราชาฤกษ์ เป็นคนที่มีวาสนาบารมีสูง มีคนคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่ให้ต้องลำบาก สมปารถนาอย่างง่ายดาย มักจะเจริญรุ่งเรืองหรือมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาและเป็นที่เกรงขามของผู้คน 

  • วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แรม 2 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (มหัทธโนฤกษ์)

ผู้เกิดในมหัทธโนฤกษ์ เป็นคนที่มักจะมีความสุขุมรอบคอบ ทำอะไรเชื่องช้าค่อยเป็นค่อยไป มีเหตุมีผล มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีศีลธรรมยุติธรรม มองโลกในแง่ดี ใจบุญ มักเป็นคนละเอียดชอบกลั่นกรอง เป็นนักปฏิบัติ เป็นคนโชคดี รูปร่างหน้าตาดี โดดเด่นด้านออกแบบ ศิลปะ ชีวิตสมบูรณ์สุข

  • วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565  แรม 4  ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (ภูมิปาโลฤกษ์)

ผู้เกิดในภูมิปาโลฤกษ์ เป็นมักมีนิสัยการเป็นผู้นำ ชอบการปกครอง มักเจ้าความคิด เป็นคนมีระเบียบ มีเหตุมีผล ระมัดระวังตัวเองสูง มักชอบไตร่ตรองก่อนทำอะไรเป็นประจำ เป็นคนที่มีอำนาจในตัวเอง จิตใจดีมีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เด่นทางด้านนักปกครอง

  • วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  แรม 12 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู (2) (ภูมิปาโลฤกษ์)

ผู้เกิดในภูมิปาโลฤกษ์ เป็นมักมีนิสัยการเป็นผู้นำ ชอบการปกครอง มักเจ้าความคิด เป็นคนมีระเบียบ มีเหตุมีผล ระมัดระวังตัวเองสูง มักชอบไตร่ตรองก่อนทำอะไรเป็นประจำ เป็นคนที่มีอำนาจในตัวเอง จิตใจดีมีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เด่นทางด้านนักปกครอง

ชอบกันไหมคะกับฤกษ์คลอดเดือนกุมพาพันธ์ 2565  ที่เรานำมาฝากในวันนี้ หวังว่าจะโดนใจแม่ ๆ กันนะคะ ยังไงก็ขอให้การคลอดผ่านไปด้วยดี ปลอดภัยทั้งคุณแม่ คุณลูกนะคะ 

 บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

2. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

3. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team