การจดทะเบียนสมรส หลังมีบุตร ลูกจะได้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

24 January 2023
5180 view

การจดทะเบียนสมรส

.

การแต่งงานสำหรับผู้หญิงอย่างเรานั้นถือเป็นโอกาสสำคัญที่หลายคนมักจะทำออกมาให้ดีที่สุด เพราะเป็นวันสำคัญที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะมีวันนี้ได้ และแน่นอนเลยว่าหลังจากแต่งงานไปแล้วสิ่งที่หลายคนต้องการนั่นก็คือการมีบุตร เพราะนั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นครอบครัวโดยสมบูรณ์แบบ แต่เชื่อว่ายังมีหลายคู่ที่เมื่อเวลาผ่านไปมักจะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมาและหากใครที่มีลูก ปัญหาเรื่องลูกจะเป็นเรื่องที่ต้องนำเรื่องของกฎหมายมาตัดสินทันที วันนี้เราเลยมีความรู้เรื่องบุตรชอบด้วยกฎหมายจาก การจดทะเบียนสมรส มาฝาก ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ เพราะสำคัญมาก ๆ หลังจากที่มีครอบครัวไปแล้ว 

การจดทะเบียนสมรส หลังมีบุตร ลูกจะชอบด้วยกฎหมายไหม

หลายคนเลือกที่จะ จดทะเบียนสมรส ทันทีหลังจากที่แต่งงาน เพราะมองว่าเป็นความถูกต้องทางด้านในเรื่องของกฎหมาย เนื่องจาก การจดทะเบียนสมรส ช่วยให้ผู้หญิงหรือทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ มาอ้างหากเกิดปัญหาหลังการมีครอบ เพราะฉะนั้นหากใครที่กังวลว่าหลังจากที่แต่งงานไปแล้ว และมีบุตรแล้ว พร้อมกับมี การจดทะเบียนสมรส อย่างถูกต้อง ลูกที่เกิดมานั้นจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คำตอบก็คือ ลูกของคุณทั้งสองเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณทั้งสองมีสิทธิในการดูแลเท่ากัน และลูกก็มีสิทธิในสมบัติของพ่อและแม่โดยชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน 

วิธีการจดทะเบียนสมรส

วิธี จดทะเบียนสมรส สามารถทำได้ไม่ยาก เพราะเพียงแค่คุณเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม ก็สามารถทำ การจดทะเบียนสมรส ได้แล้วโดยสามารถจดได้ทั้งในงานแต่งแต่จะต้องมีนายอำเภอมาด้วย หรือที่ว่าการอำเภอได้เช่นกัน โดยเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมนั่นก็คือ 

 • บัตรประชาชนตัวจริงของทั้งสองฝ่าย หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของทั้งสองฝ่าย 
 • พยานสำหรับใช้ใน การจดทะเบียนสมรส 2 คน พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของพยาน ซึ่งพยานจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
 • หากฝ่ายใดเคยทำการหย่ามาก่อนให้นำหลักฐานการหย่ามาด้วย 
 • ในกรณีที่คู่สมรสคนก่อนเสียชีวิตไปแล้ว ให้นำใบมรณะบัตรมาใช้เป็นหลักฐาน 
 • สูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร ในกรณีที่มีบุตรก่อน การจดทะเบียนสมรส 

จดทะเบียนสมรสได้ที่ไหน

การจดทะเบียนสมรส สามารถทำได้ทั้งที่ว่าการอำเภอ และนอกสถานที่ราชการ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคี่สมรสมักที่จะทำจดทะเบียนที่อำเภอมากกว่า เนื่องจากสะดวก ง่ายและใช้เวลาในการการจดทะเบียนไม่นานไม่นานอีกด้วย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณนำเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม และต้องไม่ลืมว่า การจดทะเบียนสมรส จะต้องมีพยานไปด้วยสองคน เมื่อทุกอย่างครบแล้วสามารถเดินทางไปที่ห้องทะเบียน เพื่อติดต่อและยื่นเอกสารคำร้องกับ นายทะเบียนได้เลย สำหรับการจดทะเบียนที่อำเภอนั้นสามารถจดได้ทุกแห่ง โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นภูมิลำเนาของคู่สมรสเท่านั้น 

ถ้าไม่จดทะเบียนสมรส ทำยังไงพ่อถึงจะมีสิทธิในตัวลูก

ในกรณีที่แต่งงานแต่ไม่ได้มี การจดทะเบียนสมรส พ่อจะมีสิทธิในตัวลูกได้นั้นสามารถทำได้ดังนี้ 

1. จดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นวิธีที่จะทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา เนื่องจากบุตรที่เกิดมานั้นไม่ได้มี การจดทะเบียนสมรส ระหว่างบิดากับมารดา สามารถทำได้โดย

 • การนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา พร้อมบุตร 
 • บัตรประชาชนของบิดามารดา ใบสูติบัตรของบุตร 
 • พยาน 2 คน 

โดยนำเอกสารเหล่านี้ไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเพื่อรับรองบุตร โดยการจดทะเบียนรับรองบุตรนั้นจะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่าย หากมีฝ่ายใดค้านหรือไม่ยินยอมในการจดทะเบียนรับรองบุตร นายทะเบียนจะไม่สามารถจดรับรองบุตรให้ได้ 

2. ร้องขอต่อศาลให้พิพากษาว่าเป็นบุตร

การร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา และเพื่อให้มีคำสั่งจดทะเบียนรับรองบุตร สิ่งที่ต้องเตรียมคือ 

 • บัตรประชาชน และสำเนาทะเบียน ทั้งบุตร บิดา และมารดา 
 • ใบสูติบัตรบุตร 
 • เด็กใช้นามสกุลพ่อ หรือพ่อเป็นผู้แจ้งเกิด 
 • ในกรณีที่เด็กใช้นามสกุลพ่อ หรือพ่อไม่ได้เลี้ยงดู จะต้องมีการตรวจ DNA พร้อมกับหลักฐานการเลี้ยงดูว่าพ่อเป็นฝ่ายเลี้ยงดู

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นความต้องการของหลาย ๆ คน เพราะฉะนั้นการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับคนสองคน และสภาพแวดล้อมของสังคม แต่ไม่ว่าจะมีสังคมเป็นอย่างไรก็ตามหากครอบครัวมีความแข็งแกร่งอุปสรรคต่าง ๆ จะไม่เข้ามาอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่แต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วหากเป็นไปได้การจดทะเบียนสมรสถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงควรมีเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องบุตรที่เกิดมาชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อีกด้วย เพราะการมีทะเบียนสมรสสามารถช่วยให้ฟ้องร้องเพื่อรักษาประโยชน์ในสิ่งที่เราควรได้รับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดได้นั่นเอง 

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. เเจ้งเกิดลูกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

2. แจ้งเกิดในต่างประเทศ ต้องเตรียมอะไรบ้าง แจ้งที่ไหนดี?

3. บัตรประชาชนเด็ก เริ่มทำตอนกี่ขวบ ทำได้ที่ไหนบ้าง มีอัตราค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team