การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้อง สำหรับเด็กแต่ละวัย เพื่อความปลอดภัยของลูกรัก

20 March 2023
552 view

การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้อง

.

.

คาร์ซีทหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการโดยสารรถยนต์ของลูกน้อย โดยคาร์ซีทนี้มีลักษณะเป็นเบาะนั่งที่ใช้ติดตั้งซ้อนทับกับเบาะโดยสารในรถยนต์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนของคาร์ซีทนี้มีส่วนช่วยให้อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อาจเกิดขึ้นมีอันตรายน้อยลงสำหรับลูกน้อย แน่นอนว่าในส่วนนี้คงไม่มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากให้เกิดอุบัติเหตุกับลูกน้อยของตนอย่างแน่นอน แต่หากเกิดขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้คาร์ซีทนี่เอง และยิ่งในปัจจุบันที่คาร์ซีทกลายเป็นอุปกรณ์เสริมที่กฎหมายบังคับซึ่งราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ระบุไว้เลยว่าเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีหากโดยสารรถยนต์ต้องนั่งบนคาร์ซีท การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องจึงกลายเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องศึกษา เรียนรู้และฝึกลูกน้อย ในบทความนี้เราจึงขอไปเรียนรู้วิธีนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องกัน

การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้อง สำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

การนั่งคาร์ซีทของลูกน้อยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นกันได้ตั้งแต่ลูกน้อยในช่วงวัยแรกเกิดกันเลย โดยแต่ละช่วงอายุของลูกน้อยก็มีการนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องกัน เราจึงขอมาแนะนำวิธีนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องแก่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อย

  1. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด – 12 เดือน เป็นช่วงวัยที่ร่างกาย หรือ สรีระต่าง ๆ ของลูกน้อยยังเติบโตได้ไม่เต็มที่ การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังทั้งส่วนของการจัดท่าทางการนั่งของลูกน้อยให้ล็อคติดกับคาร์ซีทได้อย่างแน่นหนา รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกขนาดของคาร์ซีทให้เหมาะสมกับขนาดตัวของลูกน้อย 
  2. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 1 – 3 ปี เป็นช่วงวัยที่ลูกน้อยเริ่มมีพัฒนาแห่งการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ เด็กในวัยนี้จึงมักซุกซนไม่อยู่นิ่ง การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องเริ่มพูดคุย สร้างกฎกติการ่วมกับลูกน้อยเมื่อมีการโดยสารรถยนต์หรือการนั่งคาร์ซีท 
  3. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 4 – 7 ปี เป็นช่วงวัยที่ลูกน้อยเริ่มมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคม ร่วมถึงสามารถเรียนรู้ตรรกะต่าง ๆ ได้ เมื่อมีการโดยสารรถยนต์หรือการนั่งคาร์ซีทจะเริ่มมีการต่อต้านจากลูกน้อยบ้าง การนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องมีความพยายามและความอดทนฝึกให้ลูกน้อยยังคงนั่งคาร์ซีทอยู่ ในส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถอธิบายเหตุผลให้ลูกน้อยเข้าใจถึงเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยได้ 

การติดตั้งคาร์ซีทอย่างถูกวิธี

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทราบกันแล้วว่าการนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องต้องปฏิบัติเช่นไร ต่อมาเราก็มาพบกับวิธีการติดตั้งคาร์ซีทอย่างถูกวิธีกัน โดยเราก็ขอแบ่งการติดตั้งคาร์ซีทให้สอดคล้องกับวิธีนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องตามช่วงวัย

  1. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด – 12 เดือน คุณพ่อคุณแม่ควรติดตั้งคาร์ซีทไว้ที่เบาะหลังของรถยนต์โดยสาร แล้วยึดคาร์ซีทเข้ากับตัวล็อคของเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์พร้อมผูกสายเข้ากับเบาะหน้า 
  2. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 1 – 3 ปี คุณพ่อคุณแม่ควรติดตั้งคาร์ซีทไว้ที่เบาะหลังแล้วหันหน้าไปทางเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ เพื่อให้ลูกน้อยได้เห็นวิวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่และร่วมสนทนาต่าง ๆ ร่วมกันได้ และการหันหน้าไปในวิวเดียวกับคุณพ่อคุณแม่นี้ก็จะช่วยลดอาการเมารถที่อาจเกิดขึ้นในลูกน้อยได้อีกด้วย 
  3. เด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 4 – 7 ปี เป็นช่วงวัยที่ลูกน้อยเริ่มมีพัฒนาทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคม ร่วมถึงสามารถเรียนรู้ตรรกะต่าง ๆ ได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตั้งคาร์ซีทไว้เช่นเดียวกับเด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 1 – 3 ปี อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่สามารถเปลี่ยนจากการให้ลูกน้อยโดยสารรถยนต์โดยใช้คาร์ซีทมาเป็นการใช้บูสเตอร์ซีท (Booster Seat) แทนได้ด้วย

ข้อควรระวังในการใช้คาร์ซีท

  • วัตถุประสงค์หลักของคาร์ซีทก็เพื่อให้ลูกน้อยได้นั่ง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงไม่วางสิ่งของที่หนักทับคาร์ซีทเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คาร์ซีทขึ้นได้
  • ติดตั้งคาร์ซีทให้ถูกวิธี ไม่ฝืนการติดตั้ง และหากอุปกรณ์เกิดการชำรุด ควรส่งซ่อมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้คาร์ซีทได้
  • เมื่อผ่านอุบัติเหตุมาควรตรวจสอบคาร์ซีท เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังการได้รับแรงกระแทก
  • ระมัดระวังเศษสิ่งของ หรือ เศษอาหารที่อาจตกหล่นอยู่บนคาร์ซีท ซึ่งจะสามารถตกไปยังช่องแล้วไหลไปใต้ฐานของคาร์ซีทได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกลไกของคาร์ซีทได้

เราจะพบว่าการนั่งคาร์ซีทกลายเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับการโดยสารรถยนต์ของลูกน้อย ทั้งนี้ก็เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลัก อย่างไรก็ดีการนั่งคาร์ซีทที่ถูกต้องหรือการติดตั้งคาร์ซีทที่ถูกวิธีก็จัดเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเรียนรู้และจัดการสำหรับลูกน้อยร่วมด้วย เพราะไม่เพียงแต่อุปกรณ์เท่านั้นที่มีความสำคัญ วิธีการเองก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลย 

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. คาร์ซีทใช้ได้ตอนไหน คาร์ซีทดีอย่างไร...ทำไมต้องให้ลูกนั่งคาร์ซีท

2. 20 เรื่องที่แม่ต้องรู้ ก่อนซื้อเบาะนั่งนิรภัย หรือ คาร์ซีท (car seat ) ให้ลูก

3. สุขภาพลูกรัก : อ้อมกอดมรณะ !!! อันตรายจากการอุ้มลูกนั่งตักที่คาดไม่ถึง‬

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team