ฝากครรภ์ที่ไหนดี กับ รีวิวตลอดการฝากครรภ์คุณต้องใช้เงินกี่บาท

16 February 2015
116858 view

ฝากครรภ์ที่ไหนดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วินาทีเเรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์ โลกแทบจะหยุดหมุน เพราะดีใจและมีความสุขเหลือเกิน อาการแบบนี้ คุณแม่หลายคนคงได้สัมผัสมาบ้างแล้ว ในระหว่างตั้งครรภ์ตลอด 9 เดือนเต็ม คุณแม่ทุกคนย่อมปรารถนาใหการตั้งครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีสุขภาพที่ดีทั้งแม่และลูกใช่ไหมคะ การที่แม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยในครรภ์จะมีสุขภาพที่ดีทั้ง2 คนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของคุณแม่ที่สำคัญคือการไปฝากครรภ์ตามนัดค่ะ  คุณแม่มือใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการ ฝากครรภ์มาก่อนคงอยากรู้ใช่ไหมคะว่า ตลอด9 เดือนเราต้องเสียค่าใช่จ่ายกี่บาท Mama Expertได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณแม่ 2 ท่าน เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างฝากครรภ์รัฐบาล และฝากครรภ์เอกชนมาบอกค่ะ

ฝากครรภ์ที่ไหนดี กับ รีวิวตลอดการฝากครรภ์

1. บทสัมภษณ์ คุณนฤมล เปรมปราโมทย์  อายุ 34 ปี ฝากครรภ์  โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ ปี 2557 

กรณีฝากพิเศษเลือกแพทย์ได้    เริ่มตั้งแต่เดือนแรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์เมื่ออายุครรภ์ 3 สัปดาห์

จำนวนครั้งที่ที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 1 –  เดือนที่ 6  นัดเดือนละ 1 ครั้ง = 6 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 7 –  เดือนที่8  นัด 3 สัปดาห์ต่อครั้ง  = 3 ครั้ง
จำนวนครั้งที่ที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 9 นัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง แล้วคลอด

รวมจำนวนที่แพทย์นัดทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยไม่รวมนักพิเศษอย่างอื่น เช่น ทำอัลตร้าซาวด์ เจาะน้ำคร่ำ

 1. ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแพทย์ 400 X 12  = 4800 บาท
 2. ค่ายาบำรุงครรภ์ ตลอกการตั้งครรภ์   =  3000  บาท มียา โฟลิคแอซิค +  แคลเซี่ยม CDR สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ดื่มนมไม่ได้และมีท้องอืด  (ชนิดพิเศษเลยแพงค่ะ )   +  FBC
 3. วัคซีนบาดทะยัก 2 เข็ม  (ตามจริง 2 เข็ม อีกทีหลังคลอด  ) =  150  บาท
 4. การตรวจเลือด +การตรวจที่เกี่ยวข้อง ตลอดการตั้งครรภ์รวม  =  2500 บาท
  การตรวจที่ได้รับได้แก่
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจหมู่เลอด  Blood Group + RH
  • ตรวจหาธาลัสซีเมีย (Hb typing)
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ (Anti HBs Ag)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ (HBs Ag)
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
  • ตรวจหาโรคเอสด์ (HIV)
  • ตรวจหาเชื้อหัดเยอรมัน (Rubella IgC)
  • ตรวจปริมาณน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ
  • ตรวจเลือด + กลืนน้ำตาล (ในรายที่สงสัยเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เท่านั้น)
 5. อัลตราซาวด์ 2 ครั้ง 800  บาท (2มิติ)
 6. อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 3500 บาท  (ไปทำ โรงพยาบาลเอกชน ต้องการทำเอง)
 7. เจาะน้ำคร่ำ 1  ครั้ง 3000 บาท
 8. การตรวจที่แพทย์ไม่นัด เนื่องจากลูกไม่ดิ้น นอนรพ 1 คืน  200  บาท (ถูกมาก แต่ดีมาก)
 9. ค่าน้ำมันรถ + ค่าทางด่วน ไป – กลับ (จ่ายค่าทางด่วน 2 ครั้ง ไปกลับ รวม 4 ครั้ง  จากนนทบุรีไปกทม.)
  12 ครั้ง  X 440  = 5200  บาท

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์ทั้งสิ้น  =  23,150  บาท คุณแม่ท่านนี้ ได้รับการตรวจพิเศษครอบคลุมทั้งหมดที่แม่ตั้งครรภ์อายุมากควรได้รับ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าคุณแม่อายุน้อย  จากการสัมภาษณ์พอใจกับการรับบริการมาก แพทย์ให้ข้อมูลและให้เวลาในการตอบข้อสงสัยค่อนข้างมาก

2.บทสัมภาษณ์ คุณอนัญญา  รู้รักษา  อายุ 30 ปี  ฝากครรภ์ โรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ ( กทม )   ปี 2557
กรณีฝากปกติ  ไม่สามารถเลือกแพทย์ได้ ฝากครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 2เดือน 

จำนวนครั้งทีีที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 2 –  เดือนที่ 6  นัดเดือนละ 1 ครั้ง = 5 ครั้ง
จำนวนครั้งทีีที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 7 –  เดือนที่ 8  นัด 3 สัปดาห์ต่อครั้ง  =2 ครั้ง
จำนวนครั้งทีีที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 9 นัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง แล้วคลอด

รวมจำนวนที่แพทย์นัดทั้งสิ้น 9  ครั้ง โดยไม่รวมนักพิเศษอย่างอื่น เช่น ทำอัลตร้าซาวด์

 1. ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าแพทย์ 50 X 9  =  450 บาท (ถูกมาก 50 บาท)
 2. ค่ายาบำรุงครรภ์ ตลอกการตั้งครรภ์ 800  บาท มียา โฟลิคแอซิค + FBC
 3. วัคซีนบาดทะยัก 2 เข็ม  (ตามจริง 2 เข็ม อีกทีหลังคลอด  ) =  150  บาท
 4. การตรวจเลือด +การตรวจที่เกี่ยวข้อง ตลอดการตั้งครรภ์รวม  =  2300 บาท
  การตรวจที่ได้รับได้แก่
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจหมู่เลอด  Blood Group + RH
  • ตรวจหาธาลัสซีเมีย ( Hb typing )
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ  (  Anti HBs Ag  )
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ   (   HBs Ag  )
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ( VDRL )
  • ตรวจหาโรคเอสด์  ( HIV )
  • ตรวจหาเชื้อหัดเยอรมัน ( Rubella IgC )
  • ตรวจปริมาณน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ
 5. อัลตราซาวด์ 1 ครั้ง 600  บาท ( 2มิติ )
 6. อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ  3500 บาท  ( ไปทำ โรงพยาบาลเอกชน ต้องการทำเอง )
 7. ค่าน้ำมันรถ + ค่าทางด่วน ไป – กลับ 9 ครั้ง  300 X 9 = 2700

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์ทั้งสิ้น  =  10,500  บาท  ความพึงพอใจในการรับการฝากครรภ์ คุณแม่ท่านนี้ให้ระกับความพึงพอใจ ดี  เนื่องจากเลือกแพทย์ไม่ได้ แพทย์ให้เวลากับผู้ป่วยมาก ตอบทุกคำถาม

3. บทสัมภาษณ์คุณ พิสัย  รัน อายุ 27 ปี  ฝากครรภ์ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ( กทม )   ปี 2557 
กรณีฝากครรภ์รพ.เอกชน คุณแม่ไม่มีภาวะเสี่ยงใดๆ ไม่สามารถเลือกแพทย์ได้ ทราบว่าตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือน 

จำนวนครั้งทีีที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 3 –  เดือนที่ 7  นัดเดือนละ 1 ครั้ง =5 ครั้ง
จำนวนครั้งทีีที่ไปฝากครรภ์ เดือนที่ 8 –  เดือนที่9  นัด2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง  = 4 ครั้ง แล้วคลอด
รวมจำนวนที่แพทย์นัด 9 ครั้ง + รวมวันนัดอัลตราซาวด์เเล้ว

 1. ค่าแพทย์ +การตรวจเลือด + การตรวจที่เกี่ยวข้องตลอดการฝากครรภ์ที่ได้รับรวม 9500 บาท
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ตรวจหมู่เลอด  Blood Group + RH
  • ตรวจหาธาลัสซีเมีย ( Hb typing )
  • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ  (  Anti HBs Ag  )
  • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ   (   HBs Ag  )
  • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ( VDRL )
  • ตรวจหาโรคเอสด์  ( HIV )
  • ตรวจหาเชื้อหัดเยอรมัน ( Rubella IgC )
  • ตรวจปริมาณน้ำตาลและไข่ขาวในปัสสาวะ
 2. ค่ายาบำรุงธรรมดาทั่วไปที่ได้รับ (โฟลิค + แคลเซี่ยม + ยาบำรุงเลือด )  =  1600  บาท(โดยประมาณ)
 3. อัลตราซาวด์ 2มิติ 3 ครั้ง แพทย์กำหนด   1200  X 3 = 3600 บาท
 4. ค่าน้ำมันรถไปและกลับ   9  ครั้งตลอดการฝากครรภ์ 200  X 9  =  1800 บาท  ( ฝากครรภ์ใกล้บ้าน )

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝากครรภ์ทั้งสิ้น  =  16,500  บาท  ความพึงพอใจในการรับการฝากครรภ์ คุณแม่ท่านนี้ให้ระกับความพึงพอใจ แค่พอใช้ เนื่องจากเลือกแพทย์ไม่ได้และการตรวจเป็นไปอย่างเร่งรีบการให้เวลาของแพทย์กับคนไข้ ค่อนข้างน้อยมาก 

ค่าบริการของการฝากครรภ์ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและอายุของคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านนั้นๆด้วยค่ะ หากสุขภาพดีจะไม่มีค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม ปัจจุบันพบว่า หลายๆโรงพยาบาลเอกชน มีการจัดแพคเกจการฝากครรภ์ด้วย ไว้โอกาสหน้า Mama Expert จะนำมารีวิวให้ทราบนะคะ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. เทคนิคการเลือกสถานที่ ฝากครรภ์ สำหรับคุณแม่มือใหม่

2. ประเภทของอัลตราซาวด์และค่าใช้จ่ายในการทำอัลตราซาวด์แต่ละแบบ

3. อัลตราซาวด์ 4 มิติ ตรวจอะไรได้บ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team