เเหวะนมบ่อย

กรดไหลย้อนในเด็ก อีกหนึ่งอาการทำลูกเลี้ยงยากโยเย

กรดไหลย้อนในเด็ก อีกหนึ่งอาการทำลูกเลี้ยงยากโยเย

MamaExpert Team 04 April 2016

กรดไหลย้อนในเด็ก กรดไหลย้อนในเด็ก เป็นภาวะที่กรดในกระเพาะไหลย้อนมาในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ซึ่งจะทราบได้จากการที่ทารกมีอาการแหวะนม ซึ่งปกติทารกในขวบปีแรก อาจจะมีการแหวะนมเพียง...

เเหวะนมบ่อย โรคในเด็ก โรคระบบทางเดินอาหาร