สร้างพัฒนาการความฉลาด ได้ด้วยธรรมชาติ

18 July 2016
3551 view

สร้างพัฒนาการความฉลาด ได้ด้วยธรรมชาติ คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ล้วนใส่ใจกับ การเลี้ยงดูลูกน้อยให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการที่ดีแบบสมวัย จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษา และต้องสรรหาสิ่งดี ๆ มาเพื่อให้ลูกน้อยได้เรียนรู้
การเริ่มต้นพัฒนาการสมวัยอย่างแรกควรเริ่มจาก

  1. โภชนาการดี ทราบกันดีอยู่แล้วว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด สำหรับพัฒนาการของสมองลูก แต่หาก จำเป็นต้องใช้นมเสริม หรือมีปัญหาเรื่องนมแม่ “นมแพะ” เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ จากธรรมชาติ อาทิ พรีไบโอติกส์ ช่วยลดปัญหาท้องผูก มีโปรตีนนุ่ม หรือ CPP (Casein Phosphopeptides) ที่ย่อยง่าย ช่วยในการดูดซึมเกลือแร่ต่าง ๆ ที่สำคัญต่อร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แคลเซียม เหล็ก สังกะสี แมกนีเซียม และโปรตีนในนมแพะยังเป็นโปรตีนคุณภาพดี ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยป้องกันการติดเชื้อ การอักเสบในทางเดินอาหาร และยังมีสารอาหารอื่น ๆ ที่สำคัญสำหรับลูกน้อยอีกด้วย
  2. ตรวจวัดการเจริญเติบโตของลูกเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือส่วนสูง หากพบว่าลูกน้อยมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ก็จะได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการขั้นต่อไปนั่นเอง
  3. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมของลูกน้อย โดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดอันตรายกับลูกน้อย
  4. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ลูกน้อย เพื่อให้เขามีพัฒนาการทางด้านความคิด อารมณ์และสังคมที่ดี ตอบสนองลูกน้อยอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น โอบกอด เปลี่ยนผ้าอ้อม หรือให้นม และมีการดำเนินกิจวัตรประจำวันของลูกน้อยให้มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
  5. ดูแลใกล้ชิดลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยหมั่น พูดคุย หยอกเล่น สบตากับลูกน้อย และเมื่อเขาโตขึ้น ให้ลองฝึกถามตอบกับลูกน้อย ก็ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการส่งเสริมพัฒนาการที่ดี
  6. ส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยอย่างสมดุลรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม คุณธรรม และจิตวิญญาณ 
  7. ไม่ใช่โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ช่วยเลี้ยงลูก คุณพ่อแม่ยุคใหม่ต้องอย่าลืมข้อนี้ การให้เวลากับลูกเป็นสิ่งสำคัญนอกจากคุณแม่จะได้ส่งเสริมและเห็นพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของลูกแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสายใยรักในครอบครัวที่ดีด้วยค่ะ

    หากคุณแม่มีปัญหาในส่วนของโภชนาการหรือสารอาหารสำหรับลูกน้อย หรือมีปัญหาเรื่องของน้ำนม ไม่รู้จะเริ่มต้นเลือกนมให้ลูกอย่างไร สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์โภชนาการนมแพะ 02-683-3394-6 หรือ 02-8812488 (วันและเวลาทำการ) 1800-29-3838 (ฟรีเฉพาะเบอร์บ้านและระบบทรู) ด้วยที่นี่จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับสารอาหารธรรมชาติ ที่มีคุณประโยชน์มากมาย และข้อมูลเกี่ยวกับ Natural Genius สร้างพัฒนาการความฉลาดได้ด้วยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อยนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง