สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ(embryonic stem cell)

17 March 2012
809 view

สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ(embryonic stem cell)

ที่มาสองแห่งของเอ็มบริโอ สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอส่วนใหญ่ที่ใช้การวิจัยได้มาจากเอ็มบริโอในการทำเด็กหลอดแก้ว  แต่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาการแยกเซลล์จากเอ็มบริโอที่ได้จากการโคลน  ซึ่งเป็นการนำนิวเคลียสของเซลล์ใส่เข้าไปในไข่ที่ถูกแยกนิวเคลียสออกเมื่อครบ  5  วัน  นักวิทยาศาสตร์จะถ่ายมวลภายในเอ็มบริโอพร้อมด้วยสเตมเซลล์ที่ต้องการประมาณ  40  เซลล์ใส่จานเพาะเลี้ยงที่มีเซลล์ให้อาหาร  และเปลี่ยนจานเพาะเลี้ยงระหว่างที่เซลล์เติบโต  หากสเตมเซลล์ชุดนี้แบ่งตัวเป็นเซลล์ที่แข็งแรงหลายล้านเซลล์ได้โดยไม่เปลี่ยนเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่เฉพาะ ก็จะเป็นสายสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอซึ่งสามารถแบ่งตัวได้ไม่มีที่สิ้นสุด

จากเซลล์สู่การบำบัดโรคสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดใดก็ได้  นักวิทยาศาสตร์จึงต้องพยายามไม่ให้เซลล์ที่เพาะไว้เจริญเต็มที่  ก่อนจะนำไปเปลี่ยนเป็นเซลล์ตามที่ผู้ป่วยต้องการ  อะไรคือความลับของธรรมชาติที่สั่งให้สเตมเซลล์หนึ่งๆ  พัฒนาไปเป็นเลือด ผิวหนัง  หรือ  เนื้อเยื่อตับ    การทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อนของสารที่จำเป็นต่อการเติบโต  องค์ประกอบทางเคมีและรหัสพันธุกรรมเป็นตัวผลักดัน  ให้เกิดกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจ  ดังนั้นการบำบัดโรคด้วยสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอจะยังไมใช้กับมนุษย์จนกว่าพวกเขาจะเข้าใจกระบวนการดังกล่าวได้อย่างถ่องแท้