10 กิจกรรมยอดฮิต ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย

21 December 2012
17021 view

กระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย

คุณพ่อคุณแม่ อาจจะคิดกิจกรรมไม่ออกใช่ไหมคะ ว่า จะให้ลูกเล่นหรือทำกิจกรรมแบบไหนดีที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกได้   จากผลการสำรวจในต่างประเทศ พบว่า กิจกรรมที่สามารถกระตุ้น พัฒนาการเด็ก ที่ดีเเละเหมาะกับเด็กวัย 0 – 4 ปี มี ด้วยกัน 10 กิจกรรม เรียงตามลำดับดังนี้

10 กิจกรรมยอดฮิต ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สมวัย

1. กิจกรรมการอ่าน

กิจกรรมการอ่าน สามในสี่ของพ่อแม่ที่ร่วมทำการสำรวจบอกว่ามีการอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง เพราะการอ่านนอกจากเป็นการสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย เพราะลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดที่สุดเป็นกิจกรรมกระตุ้น พัฒนาการเด็ก ที่ดีที่สุดก็ว่าได้ค่ะ

2. กิจกรรมการวาดลายเส้น

กิจกรรมการวาดลายเส้น การระบายสี บนภาพ เป็นหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ได้รับคะเเนนสูง การเล่นจินตนาการ หรือ การเล่นสมมติจำลอให้ตุ๊งกตาหรือคนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัว เป็นการฝึกจินตนาการได้ดี และยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านภาษาอีกด้วย เช่น การจัดงานวันเกิดให้ตุ๊กตาหมี สามารถฝึกให้ลูกน้อยเข้าใจ ศัพท์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเค้ก จาน แก้วน้ำ ฯลฯ รวมไปถึงการร้องเพลงด้วย

3. กิจกรรมการเล่นของเล่น

กิจกรรมการเล่นของเล่นในขณะเดียวกัน การให้ลูกน้อยได้มีโอกาสเล่นในสนามเด็กเล่น ได้รับคะแนนสูงในระดับเดียวกัน เพราะการเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้พัฒนากล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ และนอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพทางสังคม จากการได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ ในวัยเดียวกัน และวัยที่ต่างกัน

4. กิจกรรมจินตนาการและการระบายสีบนภาพ

กิจกรรมจินตนาการและการระบายสีบนภาพ การระบายสีบนภาพเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูง เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างจินตนาการได้ ดีที่สุดกิจกรรมหนึ่ง และยังช่วยฝึกความเข้าใจในสีต่างๆ และพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อต่างๆ คล้ายกับการวาดภาพ พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้คะแนนการเล่นของเล่นสูง คงจะเป็นเพราะของเล่นในปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาจากของเล่นที่ เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน ให้เป็นของเล่นที่พัฒนาทางความคิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อใน การจับชิ้น ส่วนต่างๆ การฝึกจับคู่วัสดุลงในช่องที่มีรูปลักษณะเหมือนกัน การต่อของเล่นให้เป็นรูปร่างต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาและฝึกทักษะหลายๆ อย่าง ในเวลาเดียวกันได้เป็นอย่างดี การวาดลายเส้นนอกจากจะช่วยสร้างจินตนาการแล้วยังช่วยสร้างทักษะในการใช้ดินสอ หรือปากกาด้วย ทั้งยังส่งผลให้ลูกน้อยเข้าใจรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นตรง วงกลม สี่เหลี่ยม ฯลฯ ที่จะมาประกอบกันเป็นรูปภาพ จะช่วย ให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีทางด้านทักษะที่จะนำไปสู่การเขียนหนังสือและการวาดภาพ

5. กิจกรรมการฟังเพลงและการเล่นในสนามเด็กเล่น

กิจกรรมการฟังเพลงและการเล่นในสนามเด็กเล่น หลายทฤษฏีในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการให้เด็กเล็กได้ฟังเพลงที่มีคุณภาพเช่น เพลงคลาสสิค จากความเชื่อที่ว่าจะสามารถช่วยพัฒนาสมองและจินตนาการได้เป็นอย่างดี พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญเรื่อง การฟังเพลงมาก คงจะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่เคยร้องเพลงให้ลุกน้อยฟัง การร้องเพลงช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กได้อย่างดี และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างจิตนาการ และสุนทรียภาพให้กับลูกน้อยอีกด้วย การร้องเพลงพร้อมกิจกรรม ประกอบ ท่าทาง ยังช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อต่างๆ การสร้างจิตนาการ และการประสานท่าทางกับคำร้อง

6. กิจกรรมการร้องเพลงการเล่นคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการร้องเพลงการเล่นคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นกิจกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก มีกังวล เนื่องจากเห็นว่า อาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างทักษะหรือพัฒนาการให้เด็กน้อยได้มากเท่าที่ควร แต่คงจะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในโลกแห่งสาระสนเทศในปัจจุบัน พ่อแม่ต้องการให้ลูกได้มีโอกาสเริ่มสัมผัสกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีโปรแกรม ต่างๆ คอยตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ได้เป็นอย่างดี

7. กิจกรรมการเล่นดนตรีและการเล่นคอมพิวเตอร์

กิจกรรมการเล่นดนตรีและการเล่นคอมพิวเตอร์ เป็นอันดับที่มีกิจกรรมสองกิจกรรมได้คะแนนเสมอกัน ในสิ่งที่ถือว่า แตกต่างกันพอสมควร เนื่องจากดนตรี นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญมากของการพัฒนาลูกน้อยคล้ายกับการวาดภาพ การเล่นดนตรีช่วยสร้างทักษะในการ ฟังเสียงของเด็ก การฝึกทักษะของกล้ามเนื้อนิ้มมือ และแขน

8. กิจกรรมการเล่นลูกบอล 

ผู้ใหญ่อาจมองการเล่นกับลูกบอลในลักษณะที่เป็นกีฬา แต่สำหรับเด็กนั้น ลุกบอลเป็นเครื่องเล่นที่สามารถสร้างจินตนาการและพัฒนาลักษณะต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพียงการใช้มือกลิ้งบอล หรือการเตะบอลไปมา การโยนลูกบอลบนอากาศและรับ ไปจนถึงการกลิ้งตัวบนลูกบอลในลักษณะต่างๆ ลูกบอลอาจจะถือได้ว่า เป็นเครื่องเล่นพื้นฐานที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาได้ทั้งกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ไปจนถึงการฝึกทักษะการสร้าง ความสัมพันธ์ของตาและมือ และการฝึกการสร้างสมดุลของร่างกายด้วย

9. กิจกรรมการปีนป่าย 

ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง คงไม่มีใครจะปฎิเสธว่าเด็กทุกคน ชอบที่จะปีนป่ายไปตามสิ่งกีดขวางต่างๆ เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่ท้าทายให้สำรวจการปีนป่าย เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อหลักๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาและยังช่วยฝึกทักษะการสร้างสมดุลของร่างกายอีกด้วย

10. กิจกรรมการวาดภาพ 

ศิลปะ นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างจิตนาการไม่เฉพาะกับเด็ก แต่รวมไปถึงผู้ใหญ่ การให้ลูกน้อย ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ หรือวาดภาพ ถึงแม้จะเป็นภาพที่ไม่มีความหมายอะไร แต่การวาดภาพ ก็ช่วยให้ลูกน้อยได้ใช้กล้ามเนื้อนิ้มมือในการจับพู่กัน หรือปากกา กล้ามเนื้อมือและแขนในการขยับปากกาไปตามแนวฝึกทักษะขอแงความสัมพันธ์ระหว่างตาและมือ

คุณพ่อคุณแม่ ลองเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับวัยของลูกและเวลานะคะ แล้วลองทำดู 0- 4 ปี เป็นโอกาสทองที่คุณพ่อคุณแม่ ที่จะเสริมสร้าง เซลล์ประสาทและการทำงานของสมองลูกค่ะ คุณพ่อคุณแม่กระตุ้นพัฒนาการของลูกให้ถูกวัย อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปเฉยๆ หมั่นให้เวลาและสรรหากิจกรรมพัฒนาสมองให้ลูกทำนะคะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกพัฒนาการล่าช้า

2. พัฒนาการล่าช้า&พัฒนาการถดถอย แตกต่างกันอย่างไร รักษาอย่างไร

3. ลูกไม่คลาน มีปัญหากล้ามเนื้อหรือพัฒนาการล่าช้าหรือไม่สังเกตอย่างไร

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

บทความที่เกี่ยวข้อง