9 คำถามยอดฮิตกับการเบิกค่าคลอดประกันสังคม คนมีลูกต้องรู้ทัน!!!

14 December 2017
121915 view

คลอดประกันสังคม

เงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือจากประกันสังคม (ทุกกรณี) ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตร

ผู้ยื่นเรื่อง (สามี หรือ ภรรยา) ต้องเป็นผู้ประกันตน และก่อนกำหนดคลอด 15 เดือน จะต้องส่งเงินประกันสังคมอย่างน้อย 7 เดือนติดต่อกันจึงจะมีสิทธิ แปลง่ายๆ ว่า เรา (สามีหรือภรรยา) ย้อนกลับไปก่อนวันคลอดลูก ต้องเคยส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือนติดต่อกัน และอีกหลายๆคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการคลอดบุตร ทุกคำถามเรามีคำตอบดังนี้

คำถามที่1 : เบิกได้เท่าไหร่ต่อการคลอด1ครั้ง

เบิกได้ค่ะ สามารถเบิกได้สูงสุด 13,000 บาทต่อการคลอด1 ครั้ง กรณีเป็นผู้ประกันตนหญิงจะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย  ไม่เกิน 90 วัน 

คำถามที่2 : แล้วต้องไปคลอดกับโรงพยาบาลที่เราสังกัดหรือเปล่า ?

คำตอบ  : ไม่จำเป็นค่ะ ถ้าเราคลอดลูกที่โรงพยาบาลอื่น เราก็ออกเงินไปก่อน แล้วค่อยทำเรื่องเบิกกับประกันสังคมภายหลังได้

คำถามที่3 :  เงิน 13,000 บาทที่ขอเบิกได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

คำตอบ  :  เริ่มตั้งแต่ค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าทำคลอด ค่ากินอยู่และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล (ช่วงหลังคลอดวันแรกๆ ) ค่าบริบาลและรักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย และค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้เราสามารถขอรับบริการคลอดลูกที่โรงพยาบาลใดก็ได้ตามความสะดวก แล้วนำหลักฐาน (ใบเสร็จของแต่ละรายการ) มายื่นเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดลูกได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศ

คำถามที่ 4 : กรณี สามีและภรรยาต่างก็ส่งเงินเข้าประกันสังคมทั้งคู่ แบบนี้เบิกค่า คลอดบุตรโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม คู่เลยได้ไหม ?

คำตอบ  : ไม่ได้ค่ะ สามารถเลือกใช้สิทธิเบิกได้แค่ 1 สิทธิ จากสามีหรือภรรยาเท่านั้น

คำถามที่ 5 : กรณี ภรรยาเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม แต่สามีส่งเงินเข้ากองทุน แบบนี้เบิกได้ไหม ?

คำตอบ  : เบิกได้ค่ะ โดยใช้สิทธิของฝ่ายสามีในการเบิกเงินจากประกันสังคม ทั้งนี้สามีต้องเคยส่งเงินเข้าประกันสังคมตามเงื่อนไขข้างต้น

คำถามที่ 6 : กรณีไม่จดทะเบียนสมรส จะเบิกค่า คลอดบุตรโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ได้ไหม ?

คำตอบ  : กรณีสามีไม่ได้แต่งงาน (จดทะเบียน) กับภรรยา แล้วฝ่ายหญิงก็เป็นแม่บ้านและไม่เคยส่งเงินเข้าประกันสังคม แต่ฝ่ายสามีจ่ายเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องก็สามารถใช้สิทธิสามีเบิกแทน ได้ค่ะ ทางประกันสังคมเขาจะมีแบบฟอร์มเฉพาะสำหรับคนที่อยู่กินด้วยกันแบบเปิดเผยแต่ ไม่จดทะเบียนให้ยื่น

คำถามที่ 7  : ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการคลอดลูกได้สูงสุดกี่คน

คำตอบ  : ไม่จำกัดจำนวน ( ฉบับใหม่ 2558 )

คำถามที่ 8  : กรณีฝ่ายสามีหรือภรรยารับราชการ เขาเบิกสวัสดิการราชการไปแล้ว จะเบิกค่า คลอดบุตรโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ซ้อนได้ไหม

คำตอบ  : เบิกได้ค่ะ หากอีกฝ่ายส่งเงินเข้ากองทุนและเข้าข่ายสามารถรับสิทธิได้ ก็สามารถเบิกเงินช่วยเหลือได้เช่นกัน

คำถามที่ 9  : หลังคลอดลูก เราจะได้เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูลูกอีกไหมจากประกันสังคม

คำตอบ  : คุณพ่อคุณแม่ สามารถขอเบิกเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูลูก (ประกันสังคมใช้คำว่า สงเคราะห์บุตร) ได้อีก นับตั้งแต่ลูกของเรามีอายุ 1 วันจนถึงอายุ 6 ขวบ โดยสามารถเบิกได้เดือนละ ุุ400บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3 คน (รอประกาศบังคับใช้เพิ่มเป็น600 )

… แต่เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตรนี้ ผู้ขอเบิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนจะทำเรื่องขอเบิกกล่าวคือ ย้อนหลังก่อนที่เจ้าตัวเล็กจะออกมาดูโลก 36 เดือน คุณต้องส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน หากเราทำงานต่อเนื่องมา 12 เดือน (ส่งเงินเข้ากองทุนตลอด) พอขึ้นเดือนที่ 13 เราคลอดลูกก็สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้

สำหรับคำถามอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นเกี่ยวกับ การคลอดบุตรโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ผู้มีสิทธิ์สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนของประกันสังคม 1506 หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บสำนักงานประกันสังคมนะค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายที่มีสิทธิประกันสังคม อย่าลืมใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยนะ

ขอบคุณข้อมูล  :  สำนักงานประกันสังคม