ข่าวดี! ยื่นคำร้องรับเงินแรกเกิดรายใหม่เริ่ม 31 พ.ค.นี้

10 May 2019
11910 view

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเปิดรับคำร้องผู้มีสิทธิ์รายใหม่รับเงินแรกเกิดเดือนละ 600 บาท คาดทารก 1.5 ล้านรายได้รับสิทธิ์ รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ไทยรัฐรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0-6 ขวบเดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาท

ปลัด พม.กล่าวว่า พม.ได้ดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย

และจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ได้ยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 31 ก.ค.2562 โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.0-2255-5850-7 ต่อ 121,122,123,147 และ 0 -2651-6534 หรือติดตามที่ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้

รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อ คุณแม่อย่าลืมเตรียมหลักฐานการลงทะเบียนให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมในวันที่เปิดรับลงทะเบียน และไม่เป็นการเสียสิทธิพึงได้ อย่าลืมตรวจสอบวันเวลาที่รับลงทะเบียน หรือหากไม่แน่ใจสามารถโทรไปสอบถามตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้นะคะ

 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ