ประกันเด็ก สำคัญแค่ไหน คุณแม่ควรทำให้ลูกหรือไม่

14 January 2022
1243 view

ประกันเด็ก

.

.

การมีสุขภาพที่ดีคือสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้านของชีวิตได้ และยิ่งปัจจุบันมีโรคระบาดร้ายแรงแบบนี้เด็ก ๆ หลายคนก็มักจะยังไม่รู้จักวิธีการป้องกันตนเอง ทำให้เสี่ยงติดโรคได้ง่าย ซึ่งนอกจากนี้ก็อาจจะเสี่ยงเจ็บไข้ไม่สบายด้วยโรคอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้นการที่คุณพ่อ คุณแม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ ประกันเด็ก จึงเป็นเรื่องที่ดีและไม่ควรมองข้ามอย่างมาก เพราะอย่างน้อยเมื่อเกิดเหตุจำเป็นลูกเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่าง ๆ การมีประกันก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ก่อนอื่นหากคุณพ่อ คุณแม่ท่านไหนที่ยังตัดสินใจไม่ได้เรามาดูความสำคัญของประกันก่อนดีกว่า 

ความสำคัญของ ประกันเด็ก

ความสำคัญของ ประกันเด็ก ที่จะช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่ตัดสินใจได้ง่ายมีดังนี้ 

  1. สิ่งแรกให้คุณพ่อ คุณแม่คำนึงไว้เลยว่าเด็กโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ และเขายังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ตนเองเกิดอาการเจ็บป่วยได้ดี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย หรือป่วยบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากความซุกซนอีกด้วย หากคุณแม่มี ประกันเด็ก เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปก็จะลดน้อยลง หรือไม่ต้องจ่ายเลยก็เป็นได้ 
  2. หากคุณแม่ได้มีการทำ ประกันสุขภาพเด็ก ให้ลูกจะได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ดีจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ และถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลที่ค่อนข้างสูงก็ตาม ประกันเด็ก จะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้ ทำให้คุณแม่ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากไว้เพียงคนเดียว ที่สำคัญลูกของคุณแม่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอีกด้วย 
  3. คุณแม่ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเมื่อลูกมีอาการเจ็บป่วยจะไม่สามารถสื่อสารอาการที่ชัดเจนได้ เนื่องจากลูกน้อยจะมีเพียงอาการที่งอแง และคุณแม่ก็จะสังเกตได้จากอาการร้องของลูกเท่านั้น แต่การมี ประกันสุขภาพเด็ก เมื่อลูกน้อยมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย คุณแม่สามารถที่พาลูกน้อยรับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
  4. ประกันสุขภาพเด็ก หลาย ๆ บริษัทมีจะมีการคืนผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้ผู้เอาประกัน ฉะนั้นการมี ประกันเด็ก จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะหากเกิดกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เงิน คุณแม่ก็ยังมีช่องทางที่พอจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน 

ทำประกันให้ลูก ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณพ่อ คุณแม่ท่านไหนที่สนใจอยากทำ ประกันเด็ก ต้องพิจารณาให้ดีก่อน เนื่องจากประกันจะมีหลายแบบ และผลประโยชน์ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยสิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนทำประกันก็จะมีดังต่อไปนี้ 

1.พิจารณาจาก ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก

ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกคือ การรักษาแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล โดยประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ แต่คุณแม่จะต้องให้ความสำคัญกับวงเงินค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกในการทำ ประกันเด็ก ด้วย โดยสามารถพิจารณาได้จากใน 1 ปีลูกของคุณมีโอกาสป่วยกี่ครั้ง ต้องซื้อประกันสุขภาพในวงเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ เพราะหากคุณซื้อประกันในวงเงินการรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่มีวงเงินน้อย และลูกของคุณป่วยบ่อยทำให้ค่ารักษาเพิ่มมากขึ้น อาจต้องจ่ายค่ารักษาเอง แต่ถ้าซื้อในวงเงินที่เพียงพอก็จะไม่ต้องใช้เงินของตัวเองเลย

2.พิจารณาจาก ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน 

ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยในคือ การรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาล ความคุ้มครองนี้จะรองรับเมื่อลูกของคุณต้องนอนโรงพยาบาล เพราะเด็กมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ และโอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลก็มีมากกว่า ดังนั้นหากคุณประเมินว่าลูกมีความเสี่ยงที่จะต้องนอนโรงพยาบาลบ่อย ๆ หรือเพื่อป้องกันไว้ ก็ไม่ควรมองข้ามการทำประกันคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน อาจจะทำตามความเหมาะสมของวงเงินก็ได้ 

3.พิจารณาจาก เงื่อนไขคุ้มครอง 

สิ่งแรกที่คุณจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขความคุ้มครองก็คือ วงเงินที่ให้ความคุ้มครองจากบริษัทประกันที่จะจ่ายแบบครั้งต่อครั้งหรือจ่ายแบบเหมาจ่าย ซึ่งเงื่อนไขการจ่ายทั้ง 2 แบบนั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร คุณจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ 

4.พิจารณาจาก ความสามารถตามกำลังทรัพย์ 

ประกันเด็ก ปัจจุบันมีหลายบริษัทและหลายแบบ หลายราคาให้เลือกเยอะมาก ๆ แต่ก็มีทั้งแบบส่งเบี้ยระยะยาวที่สะดวก กับหลาย ๆ บ้าน เพราะสามารถส่งได้จนกว่าจะหมดอายุประกัน ซึ่งเป็นการประกันความเสี่ยงในยามที่ลูกเจ็บป่วย หากไม่เกินวงเงินหรืออยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติม หรือหากใครที่พอมีกำลังทรัพย์ก็อาจจะเลือกประกันจ่ายครั้งเดียวเลยก็ได้ 

การทำ ประกันเด็ก หากมองภาพโดยรวมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่ลูกเจ็บป่วยจนต้องนอนรับการรักษาที่โรงพยาบาล อย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาจำนวนมาก เพราะประกันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการทำประกันจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายหากเกิดความจำเป็นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ฉะนั้นหากคุณคิดว่าไม่เกินกำลังก็ควรที่จะทำให้ลูกไว้ดีกว่า 

บทความแนะนำเพิ่มเติม
1. วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมความหมายของตัว E

2. ข่าวดี!!! ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท (เริ่มได้รับเงิน วันที่ 30 เมษายน 64)

3. ข่าวดี !!! ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท (เริ่ม 1 มกราคม 64)

เรียบเรียงโดย Mamaexpert Editorial Team

.