มาแล้ว! ฤกษ์คลอด 2565 ผ่าคลอดลูกวันไหนดีต้องดู

18 February 2022
4159 view

ฤกษ์ผ่าคลอด 2565

.

.

ฤกษ์คลอด 2565 คลอดลูกวันไหนดีที่สุด ซึ่งหากคุณแม่กำลังมองหาฤกษ์คลอดดีๆ อยู่ละก็ วันนี้เราได้รวบรวมมาบอกให้รู้กันแล้ว ใครสะดวกวันไหนก็เลือกตามต้องการได้เลย ซึ่งการเลือกวันคลอดที่ดีก็จะเป็นมงคลต่อลูกน้อยอย่างมาก แต่ก็ควรเลือกให้เหมาะสมด้วย จะมีวันไหนบ้างมาดูกันเลยดีกว่า

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนมกราคม

 • 6 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.06 – 20.15 เทวีฤกษ์
 • 9 มกราคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 6.25 – 11.06 ราชาฤกษ์ และ 11.06 – 23.22 สมโณฤกษ์
 • 11 มกราคม ตรงกับวันอังคาร เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 – 20.15 มหัทธโนฤกษ์
 • 21 มกราคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.54 – 19.56 มหัทธโนฤกษ์
 • 27 มกราคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.18 – 19.36 ราชาฤกษ์
 • 30 มกราคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.25 – 23.06 มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนกุมภาพันธ์

 • 6 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.45 – 19.06 สมโณฤกษ์
 • 8 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอังคาร เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.15 – 21.54 มหัทธโนฤกษ์
 • 14 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 10.42 – 21.46 ราชาฤกษ์
 • 18 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.26 – 15.54 มหัทธโนฤกษ์
 • 20 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.58 – 15.54 ภูมิปาโลฤกษ์
 • 28 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 – 23.15 ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนมีนาคม

 • 4 มีนาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.18 – 22.15 ราชาฤกษ์ เป็น ฤกษ์คลอด 2565 ที่ดีมาก
 • 11 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.42 – 21.45 เทวีฤกษ์
 • 14 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.14 – 19.06 ราชาฤกษ์
 • 21 มีนาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.58 – 22.42 เทวีฤกษ์
 • 27 มีนาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 – 22.15 ภูมิปาโลฤกษ์
 • 31 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.54 – 19.56 ราชาฤกษ์

ฤกษ์ผ่าคลอดลูก 2565 เดือนเมษายน

 • 3 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.30 - 00.56 มหัทธโนฤกษ์
 • 4 เมษายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.57 - 13.06 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 8 เมษายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 - 18.42 น. เทวีฤกษ์
 • 15 เมษายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.30 - 16.56 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 17 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.06 - 14.42 เทวีฤกษ์
 • 24 เมษายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 - 17.36 น. ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนพฤษภาคม

 • 8 พฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 - 15.42 น. ราชาฤกษ์
 • 11 พฤษภาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.33 - 14.42 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 15 พฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.54 - 14.18 น. เทวีฤกษ์
 • 21 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.35 - 15.24 น. ภูมิปาโล
 • 25 พฤษภาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.23 - 145.36 น. ราชาฤกษ์
 • 28 พฤษภาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.14 - 16.15 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนมิถุนายน

 • 4 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.52 - 17.06 น. ราชาฤกษ์
 • 11 มิถุนายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.31 - 15.40 น. เทวีฤกษ์
 • 13 มิถุนายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.25 - 17.10 น. ราชาฤกษ์
 • 22 มิถุนายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.15 - 18.51 น. ราชาฤกษ์
 • 27 มิถุนายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่ผ่าตัดคลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.03 - 15.06 น. ภูมิปาโลฤกษ์

ฤกษ์ผ่าคลอดลูก 2565 เดือนกรกฎาคม

 • 4 กรกฎาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.06 - 20.35 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 8 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 - 22.15 น. เทวีฤกษ์
 • 10 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 - 23.14 น. ราชาฤกษ์
 • 15 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่มีฤกษ์คลอด 2565 ในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.16 - 20.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 17 กรกฎาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.15 - 18.18 น. เทวีฤกษ์
 • 22 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.19 - 18.42 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนสิงหาคม

 • 1 สิงหาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.11 - 13.30 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 6 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.30 - 00.24 น. ราชาฤกษ์
 • 13 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.42 - 21.45 น. เทวีฤกษ์
 • 20 สิงหาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.18 - 22.45 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 24 สิงหาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.06 - 00.15 น. ราชาฤกษ์
 • 28 สิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่ผ่าคลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.56 - 20.42 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์ผ่าตัดคลอด 2565 เดือนกันยายน

 • 3 กันยายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 - 20.42 น. ราชาฤกษ์
 • 9 กันยายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.06 - 00.14 น. เทวีฤกษ์
 • 14 กันยายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.06 - 23.14 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 16 กันยายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 11.30 - 20.15 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 24 กันยายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 03.30 - 22.15 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 28 กันยายน ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 - 23.15 น. เทวีฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนตุลาคม

 • 3 ตุลาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.42 - 19.11 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 9 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.57 - 16.42 น. ราชาฤกษ์
 • 19 ตุลาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะเป็นคนที่รักความสงบ ชอบในเรื่องของธรรมะ การทำความดี และรักธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.42 - 23.55 น. สมโณฤกษ์
 • 23 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 13.06 - 22.05 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 30 ตุลาคม ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 09.30 - 22.15 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอดลูก 2565 เดือนพฤศจิกายน

 • 5 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.42 - 21.45 น. ราชาฤกษ์
 • 12 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่ผ่าตัดคลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.18 - 22.56 น. เทวีฤกษ์
 • 14 พฤศจิกายน ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 10.42 - 23.15 น. ราชาฤกษ์
 • 18 พฤศจิกายน ตรงกับวันศุกร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 05.15 - 19.06 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 20 พฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 06.45 - 21.30 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 27 พฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.56 - 16.18 น. มหัทธโนฤกษ์

ฤกษ์คลอด 2565 เดือนธันวาคม

 • 5 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีดวงได้เป็นเศรษฐี มีทรัพย์สินเงินทองใช้ไม่ขาดมือ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.18 - 20.14 น. มหัทธโนฤกษ์
 • 10 ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 00.25 - 15.06 น. เทวีฤกษ์
 • 12 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดวันนี้จะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ได้ทำงานในระดับหัวหน้า มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วงเวลาที่เหมาะสม 07.15 - 19.30 น. ราชาฤกษ์
 • 17 ธันวาคม ตรงกับวันเสาร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.42 - 00.42 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 26 ธันวาคม ตรงกับวันจันทร์ เด็กที่คลอดในวันนี้ จะเป็นเด็กที่เก่ง มีความสามารถสูง มักจะประสบความสำเร็จ ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือรับราชการ มีทรัพย์สินเงินทองดี ช่วงเวลาที่เหมาะสม 08.09 - 21.54 น. ภูมิปาโลฤกษ์
 • 28 ธันวาคม ตรงกับวันพุธ เด็กที่คลอดในวันนี้จะมีจิตใจดี มีความรัก ความเมตตา มักจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและสามารถทำออกมาได้ดีเสมอ ช่วงเวลาที่เหมาะสม 04.45 - 18.42 น. เทวีฤกษ์

และนี่ก็คือฤกษ์คลอด 2565 ดีๆ ที่เป็นมงคลต่อลูกน้อย แม่ๆ คงได้วันคลอดดีๆ กันแล้วใช่ไหมเอ่ย ทั้งนี้เมื่อใกล้คลอดก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อการคลอดลูกจะได้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาฉุกละหุกในวันนั้นนั่นเอง

ขอขอบคุณข้อมูล theluckyname

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

2. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

3. ฤกษ์คลอดบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team