การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน และเรื่องน่ารู้ที่คุณแม่ต้องทำความเข้าใจ

15 December 2023
197 view

การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน

การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน

การแจ้งเกิด สำคัญอย่างไร และการแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน โดยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่จะต้องทำความเข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อม เพราะหลังจากคลอดลูกแล้วจะต้องแจ้งเกิดทันที หรืออย่างช้าก็ไม่เกินจากที่กำหนดนั่นเอง ดังนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่าต้องแจ้งเกิดภายในกี่วันหลังคลอด และเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ ดังนี้

การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน

การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน  จะต้องแจ้งภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ลูกเกิดมาวันแรก โดยต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด และผู้ที่จะดำเนินการได้ต้องเป็นพ่อและแม่เท่านั้น ซึ่งการแจ้งเกิดเข้าในทะเบียนบ้านหากว่าพ่อหรือแม่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน จะต้องให้คนที่เป็นเจ้าบ้านไปดำเนินการแจ้งเข้าทะเบียนบ้านด้วยตัวเอง พ่อและแม่เด็กต้องไปด้วย แจ้งเกิดภายในกี่วัน ควรไปแจ้งเกิดไม่เกิน 15 วัน จะได้ไม่เสียค่าปรับ ทั้งนี้การแจ้งเกิดมีความสำคัญมากไม่ว่าคุณจะตื่นเต้นมากแค่ไหน ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแจ้งเกิดให้เรียบร้อยด้วยเช่นกัน 

แจ้งเกิดลูกที่ไหนได้บ้าง

หากเกิดที่โรงพยาบาล จะมีหนังสือรับรองให้ เพื่อความสะดวกในการไปแจ้งที่อำเภอ แต่บางครั้งในกรณีที่ไม่ได้ไปเกิดที่โรงพยาบาล เช่น เกิดที่บ้าน และอยู่ในเขตอำเภอที่เกิด ให้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อน ผู้ใหญ่บ้านจะรับแจ้งและออกเอกสาร ท.ร 1 ให้ผู้ที่มาแจ้งเป็นหลักฐานไปแจ้งเกิดที่อำเภอได้ หรือมาแจ้งที่อำเภอโดยตรงนายอำเภอจะออกสูติบัตรจริงให้ ถ้าสะดวกมาแจ้งที่อำเภอครั้งเดียวจบ แต่ถ้าเกิดนอกเขตต้องมีหนังสือรับรองด้วย แล้วจะมาแจ้งในเขตอำเภอที่อาศัยอยู่ได้ 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดจะต้องเตรียมเอาสารเพื่อไปยื่นต่อนายทะเบียน โดยมีเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ดังนี้

  • บัตรประจำตัว บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการแจ้งเกิด ของบิดา หรือ มารดา ในกรณีที่เด็กไม่มีพ่อแม่หรือเด็กถูกทิ้งจะต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการรับดูแล ไปยื่นเพื่อแจ้งเกิด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาของบิดามารดา ถ้ามี หรือสำเนาฉบับเจ้าบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันในกรณีที่ยังไม่ได้ย้ายออกมาขอทะเบียนบ้านเอง และผู้ที่เป็นเจ้าบ้านต้องไปด้วย
  • หนังสือรับรองการเกิด เป็นหนังสือที่ออกให้จากสถานพยาบาลที่เด็กเกิด จะเป็นโรงพยาบาล หรืออนามัย ก็ได้ หนังสือรับรองการเกิดเป็นสิ่งสำคัญห้ามทำหาย และห้ามลืมเด็ดขาด เป็นข้อมูลที่จะยืนยันการเกิด
  • เอกสารของพยาน ในกรณีที่เกินกำหนดเวลาการแจ้งเกิด สิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อไปยื่นขอสูติบัตร คือเอกสารของพยานต้องใช้ 2 คน ที่จะยืนยันตัวเด็กได้ อย่างเช่นผู้ที่ทำคลอดหรือผู้ที่ออกใบรับรอง 
  • รูปถ่าย 1 ใบ ถ้าเด็กมีอายุเกิน 5 ปี แล้วพึ่งจะไปแจ้งขอใบเกิด จะต้องมีภาพถ่ายเพื่อไปยื่นทำสูติบัตรด้วย

กรณีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องใส่ชื่อพ่อในสูติบัตรไหม

ถ้าหากว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องการที่จะใส่ชื่อพ่อในสูติบัตรของลูก จะต้องมีการยินยอมจากผู้ที่เป็นบิดา ต้องใช้เอกสารของบิดาอย่างเช่นบัตรประชาชน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องประทับตราในหนังสือยินยอมจากบิดา แต่ในกรณีที่ไม่ได้มาด้วยตัวเอง หรือมารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส บิดาไม่ยอมรับก็ถือว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบธรรมของมารดา  โดยามารถเลือกได้ว่าจะใส่ชื่อบิดา หรือไม่ใส่ก็ได้ เด็กจะเป็นสิทธิ์ของแม่พียงคนเดียว ไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้เมื่อโตขึ้นเด็กมีสิทธิ์ขอเอกสารต่างๆ ได้ปกติ

แจ้งเกิดลูกเกินกำหนดต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่แจ้งเกิดช้าเกินกว่ากำหนด จะมีค่าปรับตามกฎหมายไม่เกิน 1000 บาท การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วัน หากเกินกำหนดแล้วสามารถแจ้งย้อนหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน โดยจะต้องมีเอกสารครบถ้วนสำหรับใช้ในการแจ้งเกิด อย่างเช่น บัตรประจำตัวบิดามารดา หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลหรือสถานที่เกิด ถ้าหากว่ามอบอำนาจให้คนอื่นทำแทนต้องมีบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พยานบุคคลและบัตรประจำตัวของพยานอย่างน้อย 2 คน ถ้าเด็กอายุเกิน 7 ปีจะต้องใช้ภาพถ่ายด้วย

การแจ้งเกิดมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการยืนยันตัวตนมีตัวตนจริง การยืนยันสัญชาติเกิดของลูกจะทำให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆ อย่างถูกต้องทางกฎหมาย การแจ้งเกิด ต้องแจ้งภายในกี่วันหลังคลอดแล้วรีบไปทำการแจ้งเกิดได้เลยภายในเวลาที่กำหนด จะได้ไม่ยุ่งยากกับการเตรียมเอกสารในภายหลัง

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. เเจ้งเกิดลูกต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

2. ทายนิสัยจากเดือนเกิดมาดูกัน! เกิดเดือนไหนเป็นคนอย่างไร

3.ตั้งชื่อจริงชื่อมงคลลูกชาย-ลูกสาวตามวันเกิด

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team