คุณแม่คลอดเมษายน58 เตรียมเฮออมสินแจกขวัญถุง500 ใครตั้งชื่อ ออมสินแจก 5000บาท

27 March 2015
853 view

ธนาคารออมสิน ฉลองครบรอบ 102 ปี จัดงานใหญ่ 1-7 เมษายน 2558 กับแคมเปญ “ออมทรัพย์ลุ้นรับกระปุกออมสินทองคำกับบัตรเดบิต” มอบ 5,000 บาท ให้ “เด็กชายออมสิน, เด็กหญิงออมสิน” เกิด 1 เมษายน 2558

ธนาคารออมสิน ฉลองวันออมสิน 1 เมษายน 2558 จัด 2 แคมเปญเร้าใจ “ยุทธการทุบกระปุกสร้างอนาคต” รับ “กระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์” สำหรับเด็ก-เยาวชน อายุ 7-15 ปี นำกระปุกใบเดิมที่หยอดเงินไว้ไปฝากเข้าบัญชี หรือเปิดบัญชีใหม่ 200 บาทขึ้นไป และแคมเปญ “สัปดาห์ออมทรัพย์ลุ้นรับกระปุกออมสินทองคำกับบัตรเดบิต” ชวนผู้ฝากอายุ 15 ปีขึ้นไป ทำบัตรเดบิตออมสิน รับ “กระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์” และสิทธิ์ลุ้นรับกระปุกออมสินทองคำ 1 บัญชี : 1 กระปุก 1 บัตร : 1 สิทธิ์ เผยทั้ง 2 แคมเปญ เฉพาะช่วงวันที่ 1-7 เมษายน 2558 นี้เท่านั้น และพิเศษสุด..มอบเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดจำนวน 500 บาท หรือตั้งชื่อ “ออมสิน” รับเพิ่มเป็น 5,000 บาท เฉพาะเด็กที่เกิด 1 เมษายน 2558

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันมงคลยิ่งของธนาคารออมสิน ด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น เมื่อปี 2450 ด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และให้ประชาชนมีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ก่อนที่จะทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้พระราชบัญญัติคลังออมสิน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2456 ความแข็งแกร่งและมั่นคงของธนาคารออมสิน ซึ่งใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน วันนี้สถาบันเพื่อการออมแห่งนี้มีวาระครบรอบ 102 ปี นับว่าเป็นวาระมงคลยิ่งที่องค์กรยิ่งใหญ่ด้านการเงิน ก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์จะมีอายุมากกว่า 1 ศตวรรษ และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและตอบแทนต่อผู้ฝาก ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมพิเศษ 2 กิจกรรม ในปีนี้ ประกอบด้วย

 

1002553

1.”ยุทธการทุบกระปุกสร้างอนาคต” เชิญชวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ในวันที่ 1-7 เมษายน 2558 นำกระปุกออมสินที่หยอดเหรียญหยอดเงินไว้มาฝากที่สาขาของธนาคารออมสิน โดยจะฝากในบัญชีเดิมหรือเปิดบัญชีใหม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีเงินฝาก Youth Savings เท่านั้น จะได้รับ “กระปุกออมสิน” สัญลักษณ์แห่งการออมที่ธนาคารออมสินได้สื่อเพื่อปลูกฝังการเก็บออมของคนไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งแจกเป็นประจำทุกปีในวันสถาปนาของธนาคารฯ นอกเหนือจากวันเด็กแห่งชาติ และวันออมแห่งชาติ โดยวาระพิเศษนี้ ได้จัดทำ “กระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์” ฟรี! 1 กระปุก ต่อ 1 บัญชี (ของมีจำนวนจำกัด) โดยกระปุกออมสิน แพะเพิ่มทรัพย์นี้ ธนาคารฯ ได้รับพระราชทานบทพระราชนิพนธ์คำขวัญ “หมั่นออมวันละนิด ชีวิตจะสุขสบาย” และพระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญลงบนกระปุกด้วย ซึ่งถือว่ามีคุณค่าต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ขณะเดียวกัน หากไม่ได้นำกระปุกออมสินใบเดิมมาฝาก ธนาคารออมสินเปิดให้ฝากบัญชีใหม่ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ได้รับ “กระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์” 1 กระปุก ต่อ 1 บัญชี เช่นกัน

2.”สัปดาห์ออมทรัพย์ลุ้นรับกระปุกออมสินทองคำกับบัตรเดบิต” จัดสัปดาห์ออมทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2558 เชิญชวนผู้ฝากอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เป็นลูกค้าเดิมบัญชีประเภทเผื่อเรียกแต่ยังไม่มีบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน ทำบัตรเดบิตออมสินประเภทใดก็ได้ ได้แก่ บัตรออมสิน วีซา เดบิต, บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์, บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ หรือบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท แคร์ รับ “กระปุกออมสินแพะเพิ่มทรัพย์” พร้อมได้สิทธิ์ลุ้นรับกระปุกออมสินทองคำ มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมเป็น เงินรางวัลทั้งสิ้น 5 ล้านบาท โดย 1 บัญชี : 1 กระปุก สมัคร 1 บัตร ได้รับ 1 สิทธิ์ โดยกำหนดจับรางวัลกระปุกทองคำในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่รู้มากนักว่า ธนาคารออมสินมีอีก 1 สิ่งดีดีที่มอบให้แก่ประชาชนทั่วไปมาช้านาน คือ เด็กแรกเกิดที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดให้จำนวน 500 บาท แต่ปีนี้หากตั้งชื่อเด็กเป็น “เด็กชายออมสิน” หรือ “เด็กหญิงออมสิน” รับเงินขวัญถุงเพิ่มเป็น 5,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ เพียงนำสูติบัตรของเด็กพร้อมด้วยทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา-มารดา มาแสดงที่สาขาธนาคารออมสินใกล้บ้าน

“การแจกของที่ระลึกเนื่องในวันออมสินปีนี้ จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการฝากเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เนื่องจากธนาคารต้องการให้เด็กและเยาวชนเกิดความประทับใจ และเข้าถึงความเป็นธนาคารออมสินมากยิ่งขึ้น จดจำในธุรกรรมและบริการของธนาคารออมสิน เพราะจากนี้ไปธนาคารออมสินจะจัดกิจกรรมด้วยความคิดที่จะจูงใจให้เยาวชนจนถึงระดับช่วงก่อนวัยทำงาน และช่วงวัยเริ่มต้นทำงาน ได้เข้าถึงบริการของธนาคารออมสิน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ภายใต้คอนเซ็ปต์การเป็นสถาบันส่งเสริมการออมของธนาคารออมสิน ที่ยังคงคุณค่านี้ไว้ให้แก่ผู้ฝากและลูกค้าในทุกระดับต่อไปเช่นเดิม” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

 

ขอบคุณที่มา : ประชาชาติธุรกิจ